DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 253 —


drvo i to i´eđom, kao što je već propisano za prostor zemljišta, koji je
odredjen da se pošumi. Posije toga djeca će doručkovati, a troškove će
podnieti madridska obćina. Tako isto troškove za tramway, omnibus i
druge udobnosti dječije od Madrida do mjesta pošumljivanja i natrag,
obćina će platiti. Da bi se ova «proslava drveta» održala u uspomeni
skovane su naročite medalje za taj praznik na kojima je urezan taj
nadpis: «Prva proslava drveta, ustanovljena je za vlade Alfonsa XIII.


g. 1896.» Mali kralj je primio svoju medalju. Takva proslava držati će
se svake godine, dok se sva okolina Madrida ne pošumi. Djeca, koja su
takodjer posadila drva, posjećivati će sa svojim učiteljem od vremena ua
vreme svoje radove, te da mogu vidjeti svoj napredak i da se tako pobude
na rad oko pošumljivanja i onda, kad odu svojim kućama.
Svako diete takodjer dobiti će medalju. U istom englezkom listu
od 2. ožujka t. g. čitamo, da je ova «proslava drveta» izvršena sasvim
po određjenom programu, samo što Nj. Veličanstvo mladi kralj nije
smio prisustvovati; a to za to, što su mu Iječnici savjetovali da se sbog
malog nazeba za sada, ne izlaže naporima. «Dječije radosti su neopisane»,
dodaje isti list, «a da i ne pominjemo koristi, koje se od tuda s pravom
očekuju». Težak br. 13. 1896.


ZanimiT 1OY. Ruski kapetan Nikolski piše sliedeće o jednom lovačkom
dogadjaju, što ga je on sa svojima vojnicima-lovcima u Sakatali
na Kavkazu doživio. Bilo je 12. prosinca 1893. u 6 sati na večer, kada
smo sa 13 lovaca i 6 hajkača i dakako sa psima krenuli u dolinu Alasana,
da pronadjemo zvjerad za sutrašnji lov. Došav do šume od kakovih
114 ha upusti se osam lovaca sve po dva u nju, te se vratiše istom sutradan
u jutro sa viešću, da su u obližnjem šašu i rogozu opazili dosta
divljih svinja. Na tu viest odmah podjosmo tamo i obkolismo predjel, i
to s južne strane, dočim su psi i hajkači sa sjeverne gonili. Za kratak
čas javiše se psi, zvjerad se krenula i već pokazala, te ubrzo padoše
dva vuka i četiri šakala, a odmah na to tri divlje svinje. Kod drugog
pogona ulovismo dvije mačke i opet jednu svinju; treći pogon osta bezuspješan.
Kad se je već oglasio znak skupljanju, začusmo vani jedan
hitac; pohitiv tamo, imali smo što gledati: vodnik S. držeć jednom
rukom vepra za uho, s drugom za nogu borio se s njime na smrtživot. Doletivši lovci dotukoše vepra, koji je 197 kgr. vagao, s kindžalima.
D zadnjem pogonu ulovismo još tri svinje, a u zasjedi, kada je
mrak pao opet tri; tako se taj dan i lov svršio sa 19 komada razne
zvjeradi i divjači.


Trledni seljaci. Do sada se je moglo samo čuti, da seljaci traže
od vlade, da im se koja ta šuma što prvo na uživanje, odnosno na sječu
19