DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 252 —


tela u 64, jarebica u 44, prepelica 68, divljih gusaka u 12 i pataka u
74 kotara. Od grabežljivaca nalazi se u svima kotarima: kuna, tvor, lisica,
zatim vrana, svraka te razni kobci ptičari. Lisica ima samo u 60
kotara, jazavaca u 42, vidara u 33, sove ušare u 18 a čapalja u 17 kotara.
Polag petgodišnjeg prosjeka i to od 1885.—1890. imade najviše zečeva
i trčaka, i to zečeva ubijeno je popriečno tih 5 godina godišnje
480.238, a trčaka 512.448, ukupno d-kle od prilike 1 milijun.


Argon, noTi sastarni diel uzduha. Lord Kajleigh i William
Ramsaj iztraživali su naš zrak, te su u njemu pronašli posve novi, dosada
nepoznati elemenat, koji^se kao plin u dosta velikoj množini u
zraku nalazi. Radi njegove posvemašnje indiferentnosti uazvaše ga rečeni
iztraživaoci «Argonom» (označuje se sa slovom A). Taj je elemenat posve
sličan uzdušnom dušiku, u čijem je družtvu i pronadjen. Spomenuti iztraživaoci
našli su naime, da je očišćeni uzdušni dušik redovito težji, nego
li onaj, koji se kemičkim putem iz spojeva izluči. Reducirano na normalno
stanje važe ] lit. uzdušnOg dušika 1´2572 gr., a onog izlučenog
iz kemičkih spojeva popriečno samo 1-2505 gr.


Iz kemičkih spojeva izlučeni dušik bude po usijanom magnesiju
posve absorbiran, uzdušni pako dušik ostavi uvjek njeki ostatak, koji se
absorbirati neda. Ako se sada taj uzdušni dušik, što ga je magnesium
absorbirao, pretvara dalje u amoniak i amoniakove soli, pak iz tih opet
izluči, to on pokazuje opet onu nižu, gore navedenu gustoću.


Tim putem ušlo se je u trag tomu novomu elementu, koji zaprema
po prilici 0-76´´/Q objema zraka. Gustoća Argonova iznaša 20, ako se
uzme po običaju za vodik 1. odnosno dušik 14. On se mnogo laglje topi
u vodi, nego li dušik (po prilici 2^/i puta laglje). Spektrum mu je posve
različit od spektruma dušikova. Kritička temperatura za to novo tielo
leži izmedju — IID´S" i — 121´t)*´, a kritički tlak iznaša konstantno
50 6 atmosfera. Kod običnog zračnog tlaka vrije argon kod — ISB´G",
a kod — 189´6 pretvara se u kruto, ledu slično tielo.


Miindener forstliche Hefte VIIL


Proslava drveta. U englezkom listu «The Dailj Newsu» od


26. veljače t. g. čitali smo, da će se 2. ožujka, ako bude vrieme liepo,
mladi kralj španski, u družtvu sa Njenim Veličanstvom kraljicom majkom,
dvorskim osobljem, mnogim španskim velikodostojnicima i drugim odličnim
ličnostima krenuti na mjesto zvano Hortaleca, koje je udaljeno
na dvie milje na iztočnoj strani od Madrida i tamo posaditi mlado borovo
drvo. Pošto Nj. Veličanstvo posadi svoje drvo, od 2000 djece —
djaka — izabranih iz madridskih škola, svako će diete posaditi svoje