DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 250 —


U odnosnoj naredbi kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu izkazaui
postotci odpadaka kod izradbe bukovih dužica, ue mogu se smatrati u
obće mjerodavnima, jer se odnose samo na prodaje, dočim se naime pribrojenjem
dotičnih postotaka kubičnomu sadržaju proizvedene robe ustanovljuje
surovina, koja je kod izradbe upotriebljena. Da li ta naredba
još u krieposti stoji u području kr. šum. ureda u Otočcu, nije nam poznato,
nu kr. šum. ravnateljstvo u Zagrebu nije počam od godine 1892.
u kupoprodajne ugovore — koji su kod prodaje jedino mjerodavni —
uvrstilo ustanovu, da se pribrojenjem stanovitih postotaka imade ustanoviti
surovina; nego se je povratilo staroj modaliteti, po kojoj se surovina
premjerbom pronaći ima, i to s toga razloga, jer bi se gornja
pogodnost, pružena u svrhu olahkoćeuja premjerbe, lahko zlorabiti mogla,
i to time, što bi dotični trgovac neracijolnom izradboni mogao mnogo
više surovine potrošiti, nego li što bi izradjenoj robi odgovaralo Na taj
način išlo bi se upravo na ruku neracijonalnoj izradbi.


Gospodin pitatelj ne će pogriešiti, ako na temelju ovih postotaka
bude obračunavao šumsko-kvarnu odšetu ili kupovinu za dužice, isto tako
mogu mu služiti kod premjerbe, u svrhu sravnjivanja premjerene surovine
sa proizvedenom robom, i da li ne ima medju kupljenom robom takodjer
onakove od ukradjeaih stabala. Primjetiti mi je, de rečeni postotci niesu
bili prenizko ustanovljeni. Kod izradbe krovne daske do 1 m. duljine
znaša ođpadak 130—130"/oi kod dulje pako 180—SOO´/o, dočim je rečena
naredba ođredjivala:


do 80 cm. duljine = 180"/^ odpadaka


preko 80—90 » » = 2000/0 »
» 90—100 » » = 230% »
» 100 » » = 2607o »


Glede količine odpadaka kod proizvadjauja kalane robe, odlučuje
ponajviše kalavost upitnih stabala, vještina radnika i kakvoća proizvedene
robe, dakle stvari čisto lokalne naravi, za to je tu težko u obće valjani
minimum i maksimum odpadaka ustanoviti; uočiv gornje momente može
diferencija do SO^/o iznašati. To svakako stoji: čim je dulja proizvedena
roba, tim je veći postotak odpadaka, kao i to, da su kod bukovine odpadci
znatniji, nego kod čamovine. J. Z.


S i t n i -c e.


Najbolji način prezinioranja žira. Dr. A. Cieslar pristav šum.
pokušališta u Mariabranu pravio je kroz dvie godine pokuse, da pronadje
najbolji način za prezimovauje lužnjakova sjem.ena. Rezultati tih
iztraživanja jesu sliedeći: