DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 249 —


zornika I. razreda Mije Vrbanić a kao predsjednika, te p. n. gg.
IvanaPartaša , kr. profesora šumarstva na gospodarsko-šumarskom
učilištu u Križevcima, Stjepana pl. Hankonyia, vlast, šumarskog
upravitelja u Valpovu i Dragutina Trotzera, nadšumara nadbiskupije
zagrebačke, kao izpitnih povjerenika.


Izpitu je pristupilo pet kandidata i to: Bubanj Vjekoslav,
šum. vježb. ogul. im. obćine, Šimunović Slavolju b šum. pristav
gjurgj. im. obćine i upravitelj šumarije u Sv. Ivanu-Žabno, Rukavin a


Jure pl. Ljubogradski šum. vježb. otočke im. obćine, Matičević
Maksimilijan šum. vježb. petrovar. im. obćine i Peičić pl. Viktor
vježb. gradiške im. obćine.
Na pismenom izpitu dobili su kandidati sliedeća pitanja za pismenu
izradbu:


1. Kakove prednosti pružaju mješovite šume u obće? Koje vrsti
drveća mogu se u smjesi gojiti i kako treba postupati sa takovimi
sumarni ?
2. Koje najmanje dimensije moraju imati debla, da se iz njih
mogu dobiti duge i dna za bačvu od 100 veđara ili 50 hektolitara
sadržine, i koliko će za to trebati po prilici kub. metara drva u
surovom ?
Napišite postupak kod izradbe bukovih i jelovih dužica, i kako se
iste škartiraju i unovčuju?


3. Opišite postupak niveliranja terena u svrhu trasiranja glavnog
šumskog puta sa konstatuim padom?
4. Nabrojite štetne posljedice, koje nastaju sgrtanjem i odnašanjem
šušnja i zelene stelje iz šume, i to; na šumištu, na drveću i na prihodu?
5. U nekoj staroj hrastovoj šumi ima se opredieliti za koliko je ona
po rali ili hektaru u zadnjih godina prirasla ? Postupak oko toga neka
se obrazloži povoljnim primjerom, a ujedno neka se izračuna vriednost
toga prirasta, uzev u obzir, da je ta šuma već za sječu dozrela?
6. Neka se spomenu one metode uredjenja šuma, odnosno izračunanja
prihoda, koje su sgodne za uredjenje takovih šuma, koje se prebornom
sjećom sječi moraju, i iztaknu razlozi, s kojih se samo ti načini rabiti
mogu?
Uspjeh izpita bio je taj, da su četvorica kandidata položila izpit
sa »dovoljnim« uspjehom, dočim je jedan kandidat reprobiran na jednu
godinu.


Odgovor §. S. U. na pitanje koliko se postotaka drvne gromade
imade pribrojiti u ime odpadaka kod izradbe bukovih dužica i šindra ?