DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 247 —


Plaće ovih potonjih uredjene su načinom, kako je predočen \i pri


ležećem izkazu pod A); nasuprot su plaće činovnika imovnih obdina prema


njihovim sadanjim iznosima sadržane u izkazima pod B) i pod C).


Sravnivanjem tih izkaza pokazuje se, da su kod njekih imovnih


obćina plaće, naročito činovnikah X. i nižjih dnevnih razreda, zaatno


manje, nego li plaće državnih činovnika istog dnevnog razreda. Od prieke


je s toga potrebe, da se upravo gledom na i onako malena beriva toga


diela šumarskoga osoblja namjeravano izjednačenje plaća imovno-obćinskih


sa onimi državnih činovnika što prije provede.


Gospodarstveni ured tamošnje imovne obćine poziva se stoga ovim,


da u prvoj idućoj glavnoj skupštini imovno-obćinskoga zastupstva stavi


zastupstvu predlog, neka prema uvodno iztaknutim zakonskim ustanovama


stvori zaključak, kojim će se povisiti plaće svim onim činovnikom


imovne obćine, koji sada imadu manju plaću, nego li činovnici državne


šumske uprave istog dnevnog rađzreda.


Prema tomu imati će se činovnikom IX. dnevnog razreda dopitati


plaća od 1100 for., onim X. dnevnog razreda od 800 for., XI. dnevnog


razreda od 500 for., a šumarskim vježbenikom pripomoć od 400 for.i


i to onim, koji dosada plaće odnosno pripomoći u tolikom iznosu uži


vali nisu.


Sto se tiče dopitanja stanarine onim činovnikom imovne obćine,
koji neuživaju stana u naravi, to će biti shodno, da se pri t m uzme
za temelj stanarina, dopitaua zemaljskim urednikom zakono od 20. kolovoza
1894. ob uredjenju beriva (sbornika kom. XV. od god. 1894.
str. 390), pošto je ista gotovo posve jednaka onoj, koja je propisana za
državne urednike.


Odnosne zaključke´ zastupstva imati će gospodarstveni ured uz obrazloženo
izviešće odmah ovamo na odobrenje predložiti.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Dr. Gr. Marehet: Ueber rechtliche Stellung der Privat-Giiterbeamten
und die Alters und Invaliditatsversorgung der Privatbeamten Mk. 3.


Dr. K. Wiminenauer. Grundriss der Wald-wegbaulehre nebst einer
Aufgabensammlung un3 neuen Hilfstafeln znr Erdmassenberechnung
2-50 for.


C. Hoflfmann. Botanischer Bilderatlas, II. Auflage. 6. nnd 7. Lieferung
a 1 Mk.
Nachweisungen, Statistische, aus der Forstvervvaltung des Grossherzogthums
Baden fiir das Jahr 1894. Mk. 3.