DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 242 —
zavoda, proveo gradnju raznih sgrada križevačkog zavoda, i ostalih mnogo
koristnih djela, ostaviv si time trajnu uspomenu n hrvatkom narodu Nu i
mi šumari dugujemo mu vječnu zahvalnost. Kod zakonodavnih naime radnja


g. 1893., koje su se imale obaviti prigodom uredjivanja šum. tehničke
službe kod polit, uprave, bio je pokojnik izvjestiteljem pododbora, imenovanog
u tu svrhu po svietlom Banu o krilu kr. zem. vlade. Kao takav
podupirao je on na.stojanje i pristajao uz načela šumara, koji su se onda
toplo zauzeli, da i šumarskoj struci kod kr. zem. vlade izvojuju potrebitu
samostalnost. Pak je s toga i on svoju doprinieo k tomu, da se je
naše šumarstvo popelo do položaja, kojega danas u našoj autonomnoj upravi
zauzimlje.
Da zaslužnom pokojniku izkaže posljednju čast sakupilo se je na dan
sprovoda, obavljenog dne 19. svibnja o. g., svekoliko činovničtvo šumarskoga
odsjeka kr. zem. vlade na Mirogoju, te je in eorpore prisustvovalo
sprovodu i odpratilo na vječni počinak toga uglednog muža, koga ce
Se hrvatski šumari uvjek zahvalno sjećati.


Pokoj mu plemenitoj duši!


Zakoni i normativne naredbe.


Službeni dopisi, koji se tiču šum. gospodarstva u šumah, stojećili
pod upraTom kr. kot. šumara, imaju se upraviti na onu kr.
kot. oblast kojoj je dotični kr. kot. šumar dodieljen.


Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjel za unutarnje poslove
od 18. travnja 1896. broj 21655.


K. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu priobćilo je ovamo dopisom
svojim od 11. travnja t. g. br. 2418., da politič. oblasti i obć. uredi na
»kr. kot. šumare,« koji su dodieljeni kr. kot. oblastim, svoje dopise pod
naslovom »kr. šumariji u N.« šalju, dočim da se na mnogo mjesta, gdje
su sjedišta kr. kot. oblasti, nalazi takodjer i sjedište »kr. šumarije«
d ržav n e šum. uprave, pa da se je uslied toga dogodilo, da takovi
službeni dopisi pod obćenitim naslovom, Kr. šumarija, bez pobližeg označenja
nisu pravom naslovu predani.
Povodom tim poziva se naslov, neka odmah shođne odredbe učini
u svrhu zapriečenja svake pomutnje, da se svi službeni dopisi, upravljeni
na »kr. šumarije« držav. šumske uprave provide u zaporci sa oznakom
»Kr. državna šumska uprava«, dočim službeni dopisi, koji se tiču
šum. gospodarstva u šumah, stojećih pod upravom kr. kotar, šumara,
koji su u smislu §. 31. zakona od 22. siečnja 1894., kojim se uredjuje
šumsko-tehnička služba kod polit, uprave u kraljevinah Hrvatske i Sla