DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 241 —


Primienimo li taj svračkov «običaj», na onaj djetlićev; uzmemo
li nadalje u obzir, da svako stvorenje ide lih za tim,
da proširi i osigura uvjete svojemu obstanku, da ne poznaje
nikakove brige i zadaće do vlastitog održanja, tada bi se usudili
zaključiti: da djetlid zdrava stabalca samo za to
kljuje, da usljed toga obole, i da kaotakova budu
napadnuta od kukaca. Na taj način brinuo bi se djetlid
isto tako, kao i svračak za svoju hranu. Kao što rekosmo već,
u našoj domovini ne opažava se šteta od djetlića, nu uzme li
se u obzir bogatstvo naše domovine na šumama i voćnjacima,
koji djetliću dosta hrane pružaju, onda bi to moglo biti donekle
dokazom, da se djetlić samo ondje sa m brine za svoj
obstanak, gdje u prirodi nije za nj dovoljno poskrbljeno.


J. K.
LISTJ^KI-


Osobne viesti.


ImenOTanja. Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije! Dalmacije obnašao
je imenovati šum. pristava petrovaradinske im. obćiue Gjur u Stoja novića
i šumar, vježbenika iste imovne obćine Gjuru Gjurića
kot. šumarima kod II. banske imovne obćine i to: prvog sa sjedištem
u Dvoru, a drugog u Mečenčani, nadalje šumar: tehničkog dnevničara


II. banske imovne obćine Antuna Tomljenovića šum vježbenikom kod
iste imovne obćiae.
Umro. t Mirko pl. Halper Sigetski. Na dne 17. svibnja


0. g. preminuo je u Zagrebu nakon dugotrajne bolesti Mirko pl. Halper
Sigetski, umirovljeni odsječni savjetnik kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade,
u 66 godini dobe svoje. Pokojnik je kroz dugi niz godina upravljao II (narodno-
gospodarstvenim) odsjekom kr. zem. vlade, kojemu je odsjeku bilo
dodieljeno i kr. šum. nadzorničtvo za nadziranje imovno-obćinskih šuma
u bivšoj vojnoj krajini, kao i šumarski referent za šume bivšeg starog
provincijala. Bio je obće poznat kao dobar rodoljub, uzoran činovnik, te
kao neumoran pregalac za sve, što je smatrao da je pravo, liepo i koristno.
On je medju ostalim proveo ustrojenje požežke ratarnice, zemaljske pivnicei
osnovao loznjake u Senkovcu i Gjurgjevcu kao i vinograd križevačkog