DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 239 —


kore djetlića privlači, te on misli, da je ta kora boležljiva i
usljed toga napadnuta od zareznika, udara danomice na takova
stabalca. Takova oštećenja su veoma znatna, a puno puta nije
izključeno, da se stabalce posuši ili posve zahiri. Najnovije svoje
dokaze pribavio si je Dr. Altum u Chorinskom srezu sastojedem
od bora i kroz koji revier vodi Oderberžka chausseja. Uz tu
cestu posađjene su prvo tri godine jake mladice kalifornijskog
javora (Negundo californicum), te je do danas na toj circa
1 kl. dugoj cesti : slabo oštećeno 96, jako oštećeno 58 i veoma
jako oštećeno 21 stabalce, dočim je 51 stabalce ostalo poštedjeno.
Pošto po opažanjima Dr. Altuma ta oštećenja pravi jedan
jedini djetlić, koji za vrieme leženja ima svoj ograničeni revir,
kojega svaki dan, tražeći kukce, obidje, to će se takovom oštećivanju,
koje se proteže lih na vanredna stabla, najlaše tim
načinom na put stati, ako se dotični djetlić sa dalekozorom konstatira
i onda ustrieli. Drugo sredstvo je to, da se u dotičnoj
okolici pronadju gnjezda djetlićeva i ista zabrtve, tako da ne
može na drugu godinu u toj okolici gnjezditi. Dr. Altum priznaje
i sam, da će se mnogi šumar težko latiti puške, da ustrjeli
djetlića, nu on da ipak ostaje kod svojega mnienja, a to glasi:
Djetlići koriste šumi malo, škode joj više, nego koriste;
cielo njihovo djelovanje je po šumu indiferentno.


Toliko Dr. Altum.
Je li se kod nas u Hrvatskoj i Slavoniji djetlić gdjegod
štetnim pokazao, nije mi poznato; u Slavoniji barem djetlić je
tako riedka ptica, da obilazeći danas srez, ili ga čovjek opazi,
ili ne opazi u šumi. Lakše ga je naći u voćnjacima; ali ni to
niesam nigdje čitao, da bi oštetio mlade voćnjake. Jedna jedina
šumska šteta, koju sam pronašao, jeste ta, da je djetlić nakljuvao
šišku (hrastovu), da izvadi iz nje ličinku. Takovu je
šišku učvrstio u brazgotine hrastove kore, i obkljuvao ju toliko,
dok je došao do ličinke. Ona izkljuvana praznina (gubitak)
iznaša circa 20"/o sveukupne šišarice. Takova oštećivanja
lakše je naći onda, kada je šišarica slabo, nego li, kada je
obilno urodila. Ne bih ni ja na to došao, da niesam slučajno