DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 238 —


već kod grada šumari i s´ kojim uspiehom? b) Koliko se je
za to vrieme kod grada šumara promienilo i zašto? c) Što su
isti šumari uzradili i stvorili?


Odgovor na ta pitanja ostavljam onim, koje ista zanimaju.


Osim navedenog nepovoljno je dielovala na gospodarstvene
odnošaje i ta činjenica, što se čuvanje šuma povjeravalo Ijudem,
ovomu zvanju nedorastlim, koji nisu imali niti tjelesne, a još
manje duševne sposobnosti za to, budud su se namještali ljudi
za lugare, koji su pali na teret gradskoj obćini, pa da štogod
zavriede gradu — kako se to liepo mislilo — poslati su
takvi ljudi u šumu da ju čuvaju, da budu gradu od još većeg
tereta.


Ostali odnošaji tih brdskih šuma iztaknuti su jur naprvo
i veoma su slični odnošajima onih šuma u ravnici.
Zanimalo bi mnogog i sadanje gospodarstveno stanje tih
šuma.
Zaključujuć, želim svaki napredak i na polju šumskogospodarstvenom
liepoj gradskoj obćini požežkoj.


0 škodljivosti djetlića.


Poznato je, da je prof. Dr. B. Alt um još prvo 18 godina
napisao brošuru o škodljivosti djetlića, ponajpače od Picus
maior i Picus martius. Akoprem su se mnogi glasovi proti
tomu digli, da bi naime djetlić oštećivao kljucanjem i zdrava ,
ne samo bolestna stabalca, ipak Dr. Altum nije popustio u
svojem nazoru.


On je naime prije 18 godina tvrdio, da đjetlići riedka,
umješana stabalca — listače medju četinjačama i obratno —
tako izkijuju, da ista usljed toga izgube sposobnost za tehničko
drvo. Zašto djetlić baš na takova umješana i riedko se nalazeća
stabalca, akoprem su ista zdrava i nikakovih kukaca u njima
ne ima navaljuje, tumači Dr. Altum time, što vanredna boja