DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 237 —


Time zavraujem svoja promatranja vrhu tih šuma u ravnici,
i odpočimam na kratko sa brdskim šumama.


Brdske šume grada Požege, takodjer uzgoja visokog, zapremaju
površinu od 4592 jut. 9870´^, ter su dobe vrlo izmješane,
takodjer poradi neurednog prebornog šumarenja.


Vladajuće vrsti drveća su hrast i bukva, podredjene važnosti
pako kesten, a uštrkano tu nalazimo još brekinju, divjake,
grab i glog.


Iste vrsti drvlja uspievaju tu vrlo dobro na snažnom ilovastom
tlu, pomiešanom sa vapnenastim pješčenikom. Mjestimice
se pojavljuje hrid.


Usljed neurednog prebornog šumarenja, prepušteno je i tu
pomladjivanje šuma samoj prirodi, i tomu dosljedni su dobni
razredi tu skroz zamršeni i neuredni, i normalnomu stanju
šuma neodgovarajući.


Za buduće gospodarenje bio bi mnienja toga, da se u tih
šuma zametne gospodarenje sa dva uredjajna razreda, sto bi
okolnostim tu vladajućim, podpuno odgovaralo, te bi se postupice
u susret pošlo normalnom stanju.


Iz tih šuma namirivahu se potrebe javne i pojedinih gradjynah
na drvu za gorivo, gradju i Ijes.


Običavalo se u vlastitoj upravi i mimo nje prema okolnostima
izradjivati gorivo drvo u množini od prilike 1000 šumskih
hvati, zatim za podmirenje gradjevnog drva i drva za Ijes odkazivano
je 150—160 hrastova, a uz to sitne šume izdavano je 120—
150 vozova letava, pruća, i t. d.


Sadanje uredjenje brdskih šuma nije mi poznato, no


ugodnog sam uvjerenja, daje šumarenje saistimi krenulo pravim


putem i na boljak gradske obćine, ter mi je tom zgodom pri


mjetiti još, da je neobhodno nuždno, da se gr. šumaru više


povjerenja poklanja i dostojno njegov rad ocjenjuje, jer samo


tada moći će on uharno u svomu zadatku na probit gradske


obćine dielovati; željeti je to — ako već ne postoji — da uzsljedi,


jer žalibože u tom pravcu bijaše prije grbavo, o čemu bi nas


odgovori na sliedeća pitanja uvjeriti mogli: a) Od kada se


18