DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 235 sječi,
i tomu dosljedno samo pomladjivanje prepušteno bijaše
prirodi, ali bez stanovitog cilja.


Na redovitom dohodku tih šuma crpljeno je godimice po
desetak hrastovih stabala za javne gradske svrhe kao glavnog
užitka, i 1500—2000 for. na žirovini kao nuzgrednom užitku,
dočim ostale potriebe namirivahu se prema okolnostim iz brdskih
šuma.


Ovi glavni šumski dielovi jesu na pol sata hoda udaljeni
od same Požegu, ter svojim položajem, površinom i sastojinom
odgovaraju visokomu uzgoju i sposobni bijahu za osnutak
gospodarstvene jedinice i tomu odgovarajućeg gospodarštvnnog
uredjenja.


Od ovih glavnih dielova bijaše naročito Padež suhovrh, i
to s´ naročitog razloga, što se toj šumi nije pravodobno sa proredjivanjem
pripomogle.


Šume te bijahu po prilici 100 godina prosječno stare, prosječne
uporabne duljine od 16 metara i prosječnog srednjeg
promjera od circa 70 cm. ter buduć Padež bijaše suhovrh,
to se je onda već snovalo unovčenje i uporaba te šume,
ali žalibože i ostalih spomenutih dielova, ter se ujedno


stvarao zaključak, po uporabi iste šume, stojbinu joj (zemljište)
obratiti inoj zemljotežnoj svrsi, a ne šumogojitbenoj (što je donjekle
i shvatljivo pa i opravdano pače, ako se takove šume
u pročep na jednom izrabe.)


Ovaj potonji zaključak se pače osnivao na predpostavi, da
dotično šumsko tlo neodgovara više za gojitbu šume, buduć je
šuma Padež suhovrha!


Indi odnosno tlo neodgovara gojitbi šuma, ali odgovara
za inu gospodarstvenu težatbenu svrhu! A što bi na to rekli
poznati stručari ? R. Miklitz veli primjerice: »Erkennt also,
dass dem Forstwirtlie das hartere undankbarere Stiick Arbeit
der Bodencultur zufiel, und messt mit dem Massstabe der Biligkeit
unsere Zustande«.


Da dotično tlo tobože nije sposobno za šumsku gojitbu,
oprovgrnuto je već time, što ga hjedoše pretvoriti u poljskotežatbeno
zemljište.