DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 233 —


Pa i metropola šijačka te zlatne doline *vallis aureae« je
u istinu takav raj.


Sume grada Požege tvore u glavnom hrast i bukva, donjekle
i kesten, dočim u istih umješane naći ćemo brekinju,
divjake, grab i glog.


Prije 20 godina širile su se gradske šume u visokom uzgoju
na površini od 5964 jut. 4370", i u istih bijahu dobni razredi
vrlo izmiešani i neuredni, i to poradi prebornog šumarenja i
neurednog uživanja.


Po svomu prirodnomu položaju, luče se te šume na šume
u ravnici, i na brdske šume.


U ravnici tvorile su te šume četiri skupine čistih hrastika
(lužnjaka) i to:


I. glavni dio Rosulje sa 119 jut. 1391 D"
II. » »
Padež » 407 » 79 »
III. » » Glavica » 477 » 132 »
IV.
» » Emovačkilug » 368 » 435 »
ukupno~(lakIe lST2~}ut. AdfU´´
Odsjeci u tih glavnih dielovih ne nijahu u obće izlučeni,
a pojedini dielovi sačinjavahu jednolične sastojine.
Ovi glavni dielovi bijahu medjusobom razlučeni ovako:
Rosulje lučila je je od Padeža državna cesta vodeća


u županiju virovitičku. Pade ž od Glavic e bijaše razstavljen
na udaljenost od pol sata hoda, a Glavic u lučila je od
Emovačkog luga cesta i mjesto Emovci; naročito pako
od iztoka graničilo je Rosulji vlastelinstvo Kušević, mjesto
Deršaga i dobro pleterničko, sa zapadne strane Padež, s´ juga
požežka zemljišta, potok Orljava i glavna cesta u Daruvar
vodeća, ter od sjevera Alaginci, Turnić, Seovci i dobro brestovačko;
dočim Padežu je sa iztoka medjila glavna cesta vodeća
u županiju virovitičku, Rosulje i mjesto Eminovci; sa zapada
požežka zemljišta i potok Veličanka ; sa juga drum u županiju
virovitičku vodeći i potok Orljava, a sa sjevera dobro brestovačko
i mjesto Alaginci; Glavici medjom bijahu od iztoka
požežka zemljišta, ter potok Glogovac i Veličanka; od zapada