DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 6. u ZAGREBU, 1. lipnja 1896. God. XX.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za ´/i stranice
2 for. 70 novo.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


0 postotku, kojim se ukamaćuju glavnice uložene
u šume.


Priobćio I. Partaš.


Pitanje, kojim li se postotkom ukamaćuju glavnice uložene
u šumarstvo, svakako je od velike važnosti po svakoga šumovlastnika;
nu ono je i od vrlo velike važnosti i po sam uzgoj
suma, jer već samo pitanje o najracionalnijoj obhodnji, u velikoj
je mjeri o postotku ovisno. Doduše, šumarski stručnjaci


t. ZV. stare škole nastojali su ponajviše samo oko toga, da u
šuma uzgoje drvo onih vrsti i dimensija, kakove se ponajviše
rabe i u prometu traže, ne pitajuć mnogo, kako li se takova
proizvodnja rentira. Navlastito šumari kojih rad pada pod
konac prošlog ili u početak našega stoljeća, stojeći pod dojmom
narodno-gospodarstvene nauke phisiokrata ili ekonomista, držali
su, da je glavna svrha svakoga racionalnoga šumskoga gospodarstva
uzgajati u šumali potrajno što veću množinu drva,
pak su prema tome uredjujuć gospodarstvo u šumah, nastojali
svagdje uvesti takovu obhodnju, kod koje će se ta svrha najsjegurnije
polučiti. Ta će se pako svrha polučiti onda, bude li
se šuma sjekla u onoj dobi, kad popriečni godišnji prirast svoj
vrhunac postizava, te su analogno tu «obhodnju najveće
drvne mase>> prozvali ekonomskom obhodnjom.
Polovicom našega stoljeća nastao je medjutim znatan preokret
u nazorih o dojakošnjem racionalnom gospodarenju, po