DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 231 —


vremena, u kojem stabla najstarijeg dobnog razreda*postaju za
sječu zrelima.


Prema tomu iznašati će u takovih prostranijih prebornih
šuma sječivno doba ponajvećma 20 do 25, najviše 30 godina
(ovo potonje samo kod visoke porabne dobe), a samo kod manjih
gospodarstvenih jedinica sa nizkim obhodnjama moći isto sniziti
na 10 godina.


U srednjoj šumi predstavlja nam obhodnja podstojnog drveća
podjedno i sječivno doba za nadstojno drveće.


U sječnoj osnovi za prvo desetgodište valja kako kod pre-
borne tako i kod srednje šume, ako je sječivno doba isto dulje,
opredieliti za sječu ponajprije stabla, koja se u prvom redu izvaditi
imaju u onih odjelih (ne navadjajuć pri tom površine
istih), koji bi tek pod konac sječivnog doba k sječi prispjeli;
tim postupkom izbjeći će se znatnijim gubitkom na prirastu
kod tih sastojina. Nakon toga dolaze tek oni odjeli i sastojine,
gdje su u smislu sječnog reda i njihovih sastojinskih prilika
stabla najstarijeg dobnog razreda za sječu opredieljena u prvom
deset godištu. Dotične odjele i sastojine valja pri tom izkazati
sa njihovom podpunom površinom, pak navesti i količinu njihove
za sječu dozriele drvne zalihe, navedene u opisu sastojina,
i to kod prebornih šuma prema visini ustanovljenog užitnog
etata, a kod srednjih šuma prema količini sječa, koje se imaju
voditi u podstojnom drveću.


K tomu dolazi još — analogno medjutimnim užitcima kod
visokih šuma sa redovitim sječama, koji nisu vezani na stanovitu
količinu — kod prebornih šuma proredjivanje pregustih
sastojinskih dielova u mladjih dobnih razredih, odnosno kod
srednjih šuma proredjivanje pregustih mladjih dobnih razreda
nadstojnog stabalja ili vadjenja onih stabala, koja svojim dosadanjim
razvojem niesu pokazala, da će se moći danas sutra
kao skupocienije drvo unovčiti.


U prebornih kao i u srednih šumah valja stoga kod pro


ciene sastojina osobitu pazku obratiti i bilježkam o stanju


razporedu stabala raznih dobnih razreda, o potrebi čišćenja ili