DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 230 —


gospodarstvene jedinice takodjer razdieliti u manje dielove,
koji će obuhvaćati po više odjela i u kojih će se dielovih sječa
kretati unutar ustanovljenog sječivnog doba (Umlaufszeit). Stvaranje
malih sjekoreda u takovih dielovih i izmjenično vodjenje
sječe u istih može posve odpasti, jer se tu netreba uzeti nikakovi
obzir na to, da sječa na pojedinih mjestih dulje vremena
miruje, ili da se sječna površina umanji, kao što to biva kod
gospodarenja sa čistim sječama.


Kod prebornog šumarenja može se sječivno doba upotriebiti
kao regulator za godišnje i decenalne sječne površine isto
tako, kao i obhodnja kod gospodarenja sa godišnjim sječama.
Biti će s toga shodno ako i kod prebornih šumah sjeenu površinu
pojedinih decenijah sravnimo sa normalnom sječnom površinom
za to doba.


O kakovom točnom obdržavanju ove potonje, naročito kod
neuredjenih sastojinskih odnošaja, moći će tim manje govora
biti, što nam u prebornin šumah površina sama ne prodaje nikakovo
mjerilo glede količine užitaka, a usljed toga ne pruža
nam ona niti jamstvo za potrajno uživanje šuma. Ako se zahtjeva
manje više strožija potrajnost u užitcima, morati će se
s toga u prebornih šumah uz sječnu površinu upotrebiti još i
njeki drugi regulator kod ustanovljivanja užitnog etata, koji će
se morati izvesti iz prirasta i sadašnje drvne zalihe; nu o tom
ćemo pobližje razpravljati u sliedećem poglavju.


Sto se tiče visine sječivnog doba (Umlaufszeit) u prebornih
šumah, to će se ista moći kretati u vrlo uzkih granicah. Kod
prostranijih prebornih šuma ne smije ona biti prekratka, da se
godišnja sječa ne proteže preko velikih površina, a sdruge strane
niti predugačka, jer bi uslied toga nastala suviše velika oprečnost
u dobnim razredima a i prevelika bi se površina svaki put posjeći
morala, što bi stojalo u protuslovju sa naravju preborne šume.


Ova potonja zahtjeva, da bude u svakoj sastojini barem
četiri do pet dobnih razreda jasno izraženo. Sječivno doba neće
smjeti biti s toga veće od jedne petine najviše četvrtine onoga