DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 229 —


hoda u prvom vremenu po njihovoj količini i mjestnom razporedu.
Tu valja naime uzeti osim na sječivost stabala još osobiti
obzir i na šumsko-gojitbene zahtjeve. U srednjoj šumi morati
će se pri tom dobro paziti na to, da su dobni razredi
nadstojnog drveća pravilno razdieljeni i da ista ne zastiru više
površine, nego je odredjeno; u prebornoj pako šumi, da s jedne
strane bude tlo i mladi naraštaj dovoljno zaštićen, gdje je takova
zaštita potrebita, a s druge strane da se ukloni staro
drveće, gdje odviše pomladak duši. U planinskih prebornih
šumah morati će se osim ovih još bitno uvažiti i ta okolnost,
da li se gledom na izvozne prilike u obće još izplaćuje poraba
sastojina. S druge strane imadu preborne i srednje šume
tu prednost, da je tu sjeČa u pogledu sječnog reda mnogo
slobodnija, nego u jednakodobnih visokih šumah, tako, da će
tu moći gotovo posve odpasti one žrtve, koje se u tih šumah
doprinašaju za volju sječnomu redu.


U ostalom nastojati ćemo uvjek da i u prebornih i u
srednjih šuma zavedemo njeki stanoviti red u vodjenju i u nizanju
sječa, koji nam kod potonjih već na ruku podaje onaj
slied, kojim se sječe u podstojnom drveću jedna za drugom
nižu, dočim ćemo kod prve vrsti šuma morati u tu svrhu sastaviti
posebnu razdiobnu osnovu, kako smo to činili i u visokih
šuma sa redovitim godišnjim sječama. Moram se ovdje
izjaviti proti onom još dosta razširenom mnienju, da je razdie-
Ijenje šume kod prebornog šumarenja od sporedne važnosti,
pošto je unutarnje razdieljenje za uredjenje preborne šume
upravo neobhodno potrebito, jer tu posve manjka razlučba šume
na pojedine dobne razrede, a po tom nema ni one jasne naravne
razdiobe šume u malene »sastojine« ili barem te razlike
gotovo sasma nestaje. Usljed toga se moraju u prebornih šumah
oznaka šumskih djelova i orientiranje, kao i sve gospodarstvene
odredbe ponajvećma oslanjati na odjele, umjesto na
sastojine.


U svrhu, da se sječa godišnjeg užitnog etata razdjeliti
može na više mjesta, morati će se i u prebornih šumah poveće