DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 50     <-- 50 -->        PDF

- 522 —
Natječaj.
Temeljem naredbe vis. kr. zemalj. vlade br. 59218 od 19. studenoga 1895.
razpisuje se natječaj za popunjenje mjesta kotarskog šumara sa sjedištem u Novskoj do


20. prosinca o. g.
Sa mjestom kotarskog šumara II, razreda u privremenom svojstvu skopčana je
godišnja plaća od 600 for, stanarina 150 for., pisači paušal 36 for,, putni paušal
400 for., 51 prost, metara ogrievnih drva i 8 jutara šumskih čistina na uživanje.


Molitelji imadu izkazati dobu života, zdravlje, moralno i političko ponašanje, svršene
nauke i dosadanje službovanje. — Za naimenovanje i prava na mirovinu valjaju
ustanove §§. 6., 5. i 8. zakona od 11. srpnja 1881.


Molbenice imadu se do gore ustanovljenog roka priposlati podpisanom gospodarstvenom
uredu putem predpostavljene oblasti.


Novagradiška, 26. studenoga 1895.


Sumsko-gospođarstveni ured gradiške imovne obdine.


Dražba stabala.


Dne 80. prosinca 1895. obđržavati če se temeljem odobrenja po visokoj kr.
zemalskoj vladi od 28. listopada 1895. br. 55320 kod pođpisanog ureda dražba putem
pismenih ponuda na slieđec´a stabla:


1. U srezu jPonikvarski gaj" odjel „Lužec" okružje VII. 1 na 1636 hrastovih
stabala sa ukupnom procjenom od 2532.93 m´ liesa sa izkličnom cienom
od 19.539 for. 6 novč.
Obćeniti uvjeti ove dražbe jesu :
a) Dražba de ta uzsliediti samo putem pismenih ponuda, ter ponuda veže nuđioca
odmah, čim ju je predao.


b) Samo na one ponude će se obzir uzeti, koje budu predane do 11 sati prije
podne dne 30. prosinca 1895. kod pođpisanog ureda i koje budu obskrbljene sa
žaobinom od 5 ^ izklične vrieđnosti.


c) Ako ponuđitelj i dostaleem postane, dužan je odmah žaobinu od 5 ^ na 10 ^
nadopuniti, a ista ostaje kao jamčevina u blagajni gospodarstvenog ureda I. banske
imovne obdine sve dotle, dok nije kupac sva drva izradio i izveo i ugovoru podpuno
udovoljio.


d) Dražbatelji (nuđioci) imadu u ponudi navesti, da su im uvjeti ove dražbe i
prodaje podpuno poznati i da se na iste bezuvjetno obvezuju.
e) Ponude moraju biti propisno biljegovane i valjano zapečadene i na omotu
nositi nadpis „ponuda za dražbu stabala za dne 30. prosinca 1895. odredjenu".
f) Rok za uplatu kupovine ustanovljen je na 14 dana nakon odobrenja prihvadene
ponude po visokoj kr. zemaljskoj vladi i prije početka izradbe stabala.


g) Kok za izradbu stabala ustanovljuje se do konca travnja 1896.


h) Kupljena stabla može dostalac u njem povoljne tehničke svrhe izraditi, izuzam
stupaca za plot iz krupnih grana i vrhova i tesanih kolaca za plotove, dočim ogranke
ovršine i sve odpađke prodanih stabala mora kupac na licu mjesta ostaviti na razpolaganje
imovnoj obdini I. banskoj.


Mjesto za prodaju odredjenih hrastova udaljeno je od rieke Kupe 4 kilomet., a
tada može produkte riekom Kupom u Sisak ili u Karlovac ladjom do željeznice odpremiti.
Pobližji uvjeti stoje svakomu na uvid za uredovnih satova kod pođpisanog ureda,


Šnmsko-gospodarstveni ured I. banske
imovne obdine u Glini.


Uredjuje odgovorni urednik Vatr. Bački, kr. zemalj. šumar, nadzornik — Tisak O. AIbrechta