DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 521 —


Toplota drveća i toplota vazduha. Dr. W. Prinz, profesor na kr. observatoriju
u Uccle kod Bruselja poduzeo je svoja opažanja počam od mjeseca kolovoza g. 1890.
do mjeseca ožujka 1892. o mienjanju toplote u nutrinji rastućega jagnjeda (Populus
nigra), koji je bio cieli božji dau prigrievici sunca izložen.


Ova opažanja pređuzeta su sa toplomjerom, koji je razđieljen u desetiCne stupnjeve,
a toplomjer imao je oblik valjkovite posude, koja je napunjena bila sa kudeljom,
umočenom u parafin tako, da je cio utakauo u 2 cm. promjera izvrtanu bušotinu ili
škulju stabla (1´27 m. nad zemljom, gdje je stablo imalo 71 cm.). Ova bušotina bila
je ipak tako prostrana, da su se stupnjevi mogli čitati, prem je ciev toplomjera na
tiesao pristajala u drvetu.


Očitanje stupnjeva toplote pređuzeto je svaki put oko podne, dofiim dole naznačena
toplota vazduha prikazuje srednje brojke iz opažanja u 8 sati s jutra, 8 sati
s večeri i iz maksimuma i niniuma.


Prof. Prinz pronašao je slieđeću srednju mjesečnu toplotu:
1890/91. kolovoz, rujan, listop,, stud., pros., siečanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj,
Stablo 15-8, 15-8, 11-2, 64, —1-1,—28. —OS, 4-2, 7-0, 13-2,
Vazduh 170, 15-2, 9-4, 52, —4-5,—1 9, 2-5, 4-3, 6 3, 11-6,
1891/92. lipanj, srpanj, kolov., rujan, listop., studeni, pros., siečanj., veljača, srednja


Stablo 14-5, 15-5, 14-9, 14-8, 12-7, 5-9, S´O, l´O, 2-9 8´08
Vazduh 15-2, 16-3, 15-4, 15-5, 11-5, 39 , 3´7, 0-8, 2 5 7-89


U prosincu 1890. postigla je toplota stabla minimum od —S^ " na isti dan,
kad je toplota vazduha bila najmanja sa —IS-O". Drvo je bilo onda posve smrznuto,
te je samo korienje, koje je zasizalo više od 60 cm. u tlo imalo toplotu iznad ledišta.
Od 1. prosinca do 4. ožujka ostalo je stablo smrznuto. Najveća toplota na nutarnjosti
stabla nastupila je 15. svibnja sa 190", dakle u o«o vrieme, u kojemu je bila
najveća srednja toplota vazduha samo 18 0" i to prije 2 dana (13. svibnja). Maksimum
toplote zabilježen je u lipnju sa 22-3" polovicom dana


U obče pronadjeno je, da je srednja toplota stabla jednaka toploti vazduha.
Promjene toplote trebaju bar jedan dan, da prodru do sredine stabla; prema tomu
može toplota stabla na pojedinih danih za 10" i više, a srednja mjesečna toplota
za 2 do 3 " od toplote vazduha različita biti. Sama mezgra može se smrznuti kod 0´4´´ C.
Ako toplota vazduha padne izpod 0", onda ostaje toplota u nutrinji stabla dulje
vremena stalna, dok se mezgra (sok) posve nesmrzne, za što treba periodu studeni od
mjesec dana, a isto toliko vremena treba stablo, da se odmrzne. Uslied jačeg djelovanja
proljetnog sunca kod još posve neprolistavog drveća može maksi mum toplote u stablu
mnogo prije nastupiti, nego kod toplote vazduha. Poslie prolistanja neima razlike u
rastenju toplote, a u vrieme najveće prigrievice ostaje toplota stabla na 13—17".
Kolanje soka (mezgre) pospješuje se do doduše kod veće toplote, ali se zato i
količina mezgre umanjuje u vrieme prigrievice (u mjesecu srpnju i kolovozu). Od sredine
listopada do proljeća prestHJe posve mezgranje u stablu.


Poziv.


Umoljavaju se p. n. gg. članovi hrv. slav. šumarskoga družtva, koji do sad
članarinu za god. 1895. uplatili nijesu, da to što prije učine, pošto i uprava
hrv. slav. šumar, družtva mora svojim obvezam naprama drugim točno udovoljiti.


Imenito upozoruju se oni dužnici, koji unatoč mnogim opomenam nijesu platili
članarinu za prošle godine, da istu svakako do konca o. g. podmire, jer će se
inače po izminuću ovoga roka radi uplate takovih dugova strožija sredstva upotriebiti.


U Zagrebu , 11. studenoga 1895.
Pređsjedničtvo hrv. slav. šumarskoga družtva.
Jb\ Zikmundovsky , predsjednik. Vatr . Jiački , tajnik.