DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 498 —

Ceryc h E., posjednik tvornice tanina, Mitrovica (1888.).
Danhelovsk y Adolf, umir. ravnatelj dobara Valpovo i Dolnji Miholjac,
Beč (1876.).
Draškovi ć grof Josip, veleposjednik, Bisag (1891.).
Durs t Milan, kr. državni šumarski ravnatelj i t. d., Zagreb (1882.).
Edelshei m Gyula y barun Ladislav ml. veleposjednik (1891.).
Eskomptna banka, Zagreb (1885.).
Gamirše g Franjo, drvotržac i posjednik, Mitrovica (1885.).
G h y c y pl. Fana, vlastelinka Čabarska (f^ 1884.).
Ghyc y pl. Milan de Assakurt, vlastelin Čabarski i t. d. (1887.).
Giffinger i Henn, tvrdka, Vinkovci (1891.).
H e r m a n n Kristijan, veletržac, Beč (1885.).
Kaptol zagrebački, Zagreb (1885.).
Kor6skeny i pl. Vjekoslav dr., umir. profesor, Zagreb (1876.).
Komercijalna banka, Zagreb (1885.).
Komposesora t plemićke obćiue Turopolje (1890.).
Kr. šumsko ravnateljstvo, Zagreb (1895.).
Križevačka imovna obćina, Belovar (1895.).
Mailat h barunica Stefanija, vlastelinka, Miholjac dolnji (1886.).
Neuschloss i Smitt, posjednici pile na paru, Našice (1891.).
Neuberge r Srećko, veletržac, Jasenak-Rieka (1888.).
Norma n grofica Mariana, vlastelinka, Valpovo (1886.).
0 1 i V i e r i vitez Franjo, veletržac, Senj (1885.).
Ogulinska imovna obćina, Ogulin (1887.).
Otočka imovna obćina, Otočac (1886.).
0 ž e g 0 v i ć barun Ljudevit, veleposjednik i t. đ. Gušćerovac (1886.).
Pierre i Peren, tvrdka, Beč (f 1890.).
Pongrat z vitez Gustav, veleposjodnik, Zagreb (1885.).
Rogić i Vidmar, tvrdka, Senj (1885.).
R 0 s i p a 1 Fran bivši šumarnik nadbiskupije zagrebačke (f 1890.).
R 0 s i p a 1 Slavoljub, kr. držav. šumski taksator, Zagreb (1878.).
S eh a u m b urg-Lipp e vladajući knez Adolf, Virovitica (1878.).
Schlesinge r Dragutin, drvotržac, Zagreb (1889.).
Slunjska imovna obćina, Karlovac-Bakovac (1890.).
Soreti ć Ante, umir. kr. držav. šumarnik, Zagreb (1876.).
Sorger Jakov, veletržac, Osiek (1891.).
Srić a Nikola, veletržac. Novi (1891.).
Steine r Josip, veletržac, Barč (1885.).
Š i p u š Nikola, veletržac, Sisak (1885.).
Štedionica prva hrvatska, Zagreb (1889.).
Š vr i jug a Stipe, veletržac, Fužine (1876.).
Nj. prejasnost vladajući knez Albert Thurn-Taxi s (1890.).
Tvornica tanina, Županje (1890.).
Urbarska obćina Odra (1894.)
Urbarska obćina Stupnik (1894,).
Valentin I. Societe d´ import a tion de chgne, Barč (1885.).
Vranicani-Dobrinović Mane, veleposjednik, Severin (f 1891.)
V r b a n i ć Mijo, kr. zemalj. šumarski nadzornik i t. d., Zagreb (1876.).
W e i s s pl. Aleksander, veletržac, Zagreb (1884.).
Z i k m u n do vsky Ferdo, kr. odsječni savjetnik i zemalj. šum. izvjestitelj,


vitez reda Franje Josipa, Zagreb (1893.).