DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 495 -
Pošto su usurpirane površine unesene u katastralnom operatu na ime
okupanta, te isti od usurpirane površine plaća porez, stoga se i u katastralnom
operatu mora provesti izpravak.


Ovaj izpravak provadjaju obć. poglavarstva prema postojećimi zakoni
za očevidnost zemljarine.


Prema sastavljenom operatu unesu se u „ofievidnik III." sve ođpisati se
iraajuće parcele ili djelovi pojedine parcele; označi se promjena kulture iz
oranica ili livade u pašnjak; obračuna se čisti prihod, zemljarina i zemljarinski
prirez i t. d.


Osim toga izprave se „posjedovni listovi" i „parcelarni registar". Očeviđnik
promjena sa prilozi predloži se na provedbu kr. financijalnom ravnateljstvu
radi odpisa okupacije na urb. obćinu.


Pošto je u ovoj raspravi predočeno stanje „naših pašnjaka", a naročito
predočen je i način, kako možemo provesti reambulaciju i rektifikaciju medja,
nastojati ću budući put predočiti, kako bi se isti urediti mogli, da tim dobijemo
podpunu sliku, što bi imali biti „naši pašnjaci" u budućnosti.


Kako možemo sačuvati šume od škodljivih zareznika?


Kad je već u zaštitu ptica pjevačica i drugih ptica, koje su gospodarstvu
koristne, zakonom skrbljeno, da se strielanjem ne unište, niti hvatanjem netamane,
i kad se nastoji, da se koristne ptice u zimi prehrane, nije tim podnipošto
sve učinjeno, jer bi se moralo još i o tom nastojati, da se takovim koristnim
pticam podpuno osigura njihov obstanak t. j . imalo bi se postarati za
njiho umnoženje i osjegurati im stalno prebivalište osobito u onih predjelib,
gdje ima prilike, da se udome i pripitome.


Poznato je, da su ptice od vehke koristi kako |za poljsko, tako i za
šumsko gospodarstvo, jer uništuju raznovrstne škodljive zareznike i leptire, iz
kojih se legu poždrljive gusjenice, kako se je to već do sita o tom razpravljalo.


Ja ću navesti jedan slučaj i doživljaj iz moje prakse. Prije njekoliko godina
putovao sam službeno kroz šume i polja njekako početkom lipnja, te sam
opazio, da su hrastici i seoski šljivici, te voćnjaci morah užasno trpiti od gusjenica,
jer su hrastove šume i voćnjaci tada po drugi put lišće izbijati počeli.
Vodio me je kolni put do njekog manastira, a putem opazio sam, da je u mananastirskoj
dolini većinom sve zeleno i veselo, te da su manastirski voćnjaci
i šljivici dobro urodih.


Ja sam odmah vozaču primjetio, da ovdje nije bilo gusjenica kao drugdje,
kad smo se kroz šumu vozili, te da će kaludjeri obilno imati i šljiva i drugog