DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 21     <-- 21 -->        PDF

493 —


izmjerom ustanovili, da je okupirano 800[]]´´ površine, oda se okupacija odpisati
mora. Kod provedbe dodje nova brojna oznaka i to za urbar, obćinu 1867/1
sa BOO^", dočim posjedniku ostaje 4 jutra pod par. oznakom 1867/2.


Po!<,iednika zemljišta Nakon obavljene reamb. odpisuje se Posjedn. ostaje
pod


površina površina novom za korist parcel površina ime 1 prezime parcelar. urb. obćine broj
oznakom


jit. I a° jut-l D´
jut. D°


1.
Antun
Jančiković 1867 800 1867 800 1867/1 Brod 1867/2
2. Andrija
isti broj
Lončarević
1865 400 400 1865 Štitar
k parceli


3.
itd. (N. N.) pašnjaka Štitar
1864
Opazka. 1. Ako leži pašnjak pored oranicu, koja je prioranjem veća postala.
2 Ako je parcela pašnjaka posve okupirana.


3. Ako je okupirant u pašnjaku, te neima parcel. broja.
2. Recimo, da je Andrija Lončarević okupirao cielu parcelu br. 1865. a
ista bi prema „segregacionalnom nacrtu" pripadala obćini. — U tom slučaju
ima se ciela parcela odpisati za korist dotične urb. obćine.
3. Njetko je n. pr. u novije doba okupirao u pašnjaku stanovitu površinu,
koja neima broja. U tom slučaju pripada ova površina obćini i to k parceli
pašnjaka n. pr. br. 1864.
Novoga broja netreba naznačiti, jer nije u katastru provedena ni dotična
okupacija.


Prema mjestni m okolnostim dolaze nam razni slučajevi, prema kojima
se moramo ravnati. — Nu spomenuti moram, da najviše dolaze slučajevi, razjašnjeni
u 1. primjeru.


To dolazi odatle, što se katastralna rembulacija opetuje u stanovitih periodah,
te se tom prigodom na susjedne vlastnike zemljišta unašaju i okupirani
đjelovi pod jednim brojem. — To sve pako biva radi oporezovanja posjednika,
bez obzira na vlastnika. Kada smo vanjsku radnju obavili, onda imamo sastaviti
cieli elaborat t. j . obračunamo, kako je gore spomenute glede okupirane površine,
te olovkom naznačene okupacije na nacrtu označimo tušom ili crvenom tintom;
naročito pako označimo vidljivo medjašnu crtu pašnjaka.


Ako ćemo priugotoviti novi nacrt ciele radnje, onda to možemo, ali ne
moramo, ako nije od velike važnosti (n. pr. za sud), pošto sve to možemo
urisati i u katastralne listove.


Zabilježnicu valja upriličiti poput knjige. Ako sbrojimo okupirane površine,
onda dobijemo pregled, kolika je površina od pašnjaka usurpirana.