DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1895 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 472 —
Bugarski obrt sa drveninom. Drvenina, izrađjena za različito pokućtvo i za


građju, te za tesarski i stolarski obrt, uvezena je u Bugarsku u godini 1894. u vrieđ


nosti ođ 5,244.115 franaka, ođ koje svote ođpađa na Austro-Ugarsku 4 milijuna


franaka.


Tvorivno drvo nalazi dobru prođju, prem ima u Bugarskoj velikih Suma, u kojih


bi se moglo u obilju takovog drveta proizvadjati, pa je ipak iz Anstro-Ugarske ovako vo


drvo u Bugarsku u vriednosti od 3 milijuna franaka uvezeno. I iz Rumunjske, Srbije,


te Turske uvezeno je u Bugarsku tvorivno drvo u vriednosti od 360.000 franaka.


U Belovi nalazi se od 4 godine njeko dioničarsko družtvo za stolarstvo i za iz


rađjivanje pokudtva, ali ovo družtvo radi do sad sa gubitkom. I u Sofiji nedavno je


podignuta jedna tvornica za izradjivanje pokudtva iz mekog drveta, a priugotavlja ista


i drveni obšiv za prozore i vrata. Nu ova tvornica mora osim dasaka sve drugo po


trebito drvo dobavljati iz Austro-Ugarske. Ali ni ova tvornica nemože se natjecati sa


svojimi proizvodi sa austro-ugarskimi slifinimi proizvodi. Pokudtvo ođ savijenog drveta


dobavlja Bugarska i sada iz austro-ugarske monarkije.


Za bačvarstvo potrebito drvo uvezeno je u Bugarsku god. 1894. u vriednosti od


53.000 franaka.
Pita se:


1. Kod hoje vrsti divlje peradi velimo, da se ^gnjezdi", odnosno kojimi je
svojstvi takova perad po prirodi obdarena, da joj naziv „gnjezdi" pripada?
2. Kod koje vrsti divlje peradi velimo, đa se „mriesti " i zašto takav naziv
narod rabi ?
3. Kod koje vrsti divlje peradi kažemo, đa se „pari" , te koja svojstva ima
takova perad po prirodi?
4. Zašto se one na trgu Franje Josipa u dvored posadjene javorov e sadnice
duž ceste pokraj kuće dražtva sv. Jerolima u Zagrebu do drž. kolodvora nemogu oporaviti
uz svu pomnjivu njegu gradskog vrtljara, dapače počimaju redom pogibati? Koji
je tomu uzrok i na kakav način moglo bi se tomu pomoći ?
Na točke 1, 2 i 3 primjećujem, da ova pitanja nijesu bas obična, a poznato
mi je, đa se o ovih pitanjih nije nigdje razpravljalo, te će naši lovci kao motritelji
životinja imati priliku, đa jih sad razjasne.


Na točku 4 primjećujem, đa su sadnice prije presađjivanja u sklopu drugog
drveća rasle, te su iz panja i korienja ponikle, a imadu dovoljno i razgranjeno (razvrieženo)
korienje. J. E.


Dražba stabala.


Dana 4. studenoga 1895. obdržavati će se kod podpisanog ureda dražba putem
pismenih ponuda na stabla, kako slieđi:


1. U srezu Krndiji okružju VI. do IX. na 1808 hrastovah i 1 briest sa ukupnom
procjenom od 13.533 m^ liesa i 5359 m´ gorivih drva sa izkličnom cienom od
137.239 for. 06 novč.
2. U srezu Krndiji okružju XII. đo XVI. na 2351 hrast i 56 briesta sa ukupnom
procjenom liesa ođ 15.895 m´´ i 6351 m´ gorivnih drva sa izkličnom cienom od
161.509 for. 12 novč.
3. U srezu Evinbudjak okružju XIV. na 230 hrastova sa ukupnom procjenom
ođ 885 m* liesa sa izkličnom cienom ođ 6103 for. 30 novč.
4. U srezu Nartak okružju I. na 1045 hrastova sa ukupnom procjenom od
1078 m^ liesa, sa izkličnom cienom od 6044 for. 19 novč.
5. U srezu Dvorjane okružju VII. na 73 hrasta procjenjenih na 473 m´ liesa,
sa izkličnim cienom ođ 3541 for. 32 novč.