DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1895 str. 34     <-- 34 -->        PDF

_ 466


Različite viesti.


t Chambrelent. Već je prošlo više od godinu dana, kako je umro u Pranceskoj
jedan muž, koji je zadužio svoju otaSbinu u tolikoj mjeri, da ga Francezki narod
nikada zaboraviti ne može. Njegove zasluge tiču se osobito šumske privrede, te je
toga vriedno da i mi u našemu listu zabilježimo ime toga čovjeka. 0 njemu su pisali
gotovo svi Francezki listovi poslie njegove smrti. Ovo što ovdje donosimo, izvadjena
je iz „Matina*.


Chambrelent bijaše inžinjer za komunikacijone gradjevine. Njegove zasluge tiču
se naročito departmana Landes i Gironđo, gdje je on podigao na pustom zemljištugrdnoj prostoriji liepe čamove i hrastove šume, koje će po vremenu osloboditi Francezku
od težkoga danka, što ga danas ona plača, dobavljajuč drva Norvežkoj i Sjev.
Americi. Departmani Landes i Gironde sa teritorijom od 291.525 Ha. bijahu gotovo
u cielosti poplavljani vodom kroz šest mjeseci preko godine, dočim kroz drugi šest
mjeseci vladaše tamo absolutna suša. Tamošnje stanovničtvo nalazilo se je u žalostnom
stanju, jer ga desetkovahu težke groznice od nezdrave vode od davnih vremena. —
Godine 1850. izidje Chambrelent kao mlađ čovjek i inžinjir sa osnovom, po kojoj bi
se to nezdravo i neplodno zemljište dalo pretvoriti u proizvodnu zemlju.


Utopija! povikaše tadašnji naučenjaci; nu Chambrelenta ostade pri svojoj tvrdnji


i poduze o vlastitom trošku projektiranu radnju na površini od 500 Ha, takvoga


zemljišta.


Posljedak njegovoga rada pokaza se tako sjajan, da je vlada 1858, god, u istu


svrhu stavila u svoj godišnji proračun svotu od šest milijuna,franaka.


Poslie dvadeset godina postigle su tamo uzgajane šume vriednost od 205 milijuna
franaka, a što se tiče pomora tamošnjeg stanovničtva, taj je sveden na polovinu
do tadanje mjere. Departman Landes broji se danas medju najbogatije predjele
Francezke.


Chambrelent rođjen je u Saint-Pierre (Martinique) 17. veljače 1817. god. Aka


demija znanosti izabrala ga je za svoga člana prije njekoliko godina ne samo kao


naučenjaka, već kao čovjeka slavna u podpunom smislu rieči.


Ako se slava odmjerava po učinjenih uslugah, onda de malo biti ljudi, koje će


narod tako obožavati, kao ime Chambrelent-a.


Pa kada je tako, neka je i od naše strane rečeno : Slava ti veliki mužu i vječna


ti uspomena i medju šumarima. P. B. — d.


Pucanje na golube u Ilidži. Od 8, do izključivo 23. rujna t. g. obdržavano


je u Ilidži blizu Sarajeva veliko međjunarođno pucanje na golubove. U ovu svrhu


upotrebljeni su ponajviše golubovi, koji prebivaju u pećinah, jer se ovi golubovi kad


se izpuste, vinu osobitom brzinom u zrak, pa treba oko i sigurna ruka, da ga pogodiš.


Odbor bio sastavljen ovako:


„Organizacijoni odbor: grof Hardegg, —grof Wilczek, — gosp. Moser,


i barun Pereira; — Vladin povjerenik: direktor vitez Horovitz; pomoćnik


vladinog povjerenika: barun Pereira, a pucanjem je upravljao gosp.


Blondin.


Program pucanja bio je sliedeći:


Nedjelja 8. rujna: pregledavanje strieljane i oklade; ponedjeljak 9, početna na


grada 2000 franaka i počasna nagrada; uplata 50 frca.; Utorak 10. oklade; srieda


11. nagrada (haudicap) 3000 frca. i počastna nagrada; uplata 50 frca.; 14. nagrada
sarajevska (haudicap) 3000 frca. i počastna nagrada ; uplata 50 frca. ; nedjelja 15.
oklade; ponedjeljak 16. i utorak 17. velika nagrada Ilidže 25 000 frca. i jedan
umjetnički predmet kao počastna nagrada, uplata 150 frca ; srieda 18. nagrada mostarska:
2000 frca, i jedan umjetnički predmet kao počastna nagrada, uplata 50 frca.;