DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1895 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 4G4 —


Grashey 0. „Praktisches Hanđbuch fur Jager, 9 —11 Lieferg. 40, Stuttgart,


C.
Hoffmanische Veilagsbuchhanđlung. Ciena 1 mrk.
Hufnage l L. ,Anleitung zur Furhrung đes Tagesbuches fiir đie forstl. Staatsprufungen",
gr. 8", Wien Wil. Frick. Ciena 1. mrk.
Neumeiste r M. „Fiitterung đes Eđel-u. Rothwilđes". Mit Fiitterungs-Tabellen,
gr. 8" (48 S.) Freiberg Craz u. Gerbach. Ciena 1.50 mrk.
Baenit z đr. G. „Lehrbueh der Chemie u. Mineralogie unter besonđ. Beriickgichtigung
der chemisch, Technologie in popula. Dartellung" (Mit 215 in đen Text
geđrukt. Holzschnitten u, 1 Farbentafi. 6 Aufl gr.) Biefeid Velhagen & Klasingj.
Ciena 3 mrk.


Sa drvarskog tržišta.


Ugarska statistika o šumah i trgovini sa đrvi. Nedavno izašao je izpođ
štampe II. svezak „ugarskog statističkog ljetopisa" za god. 1894. Ova
ljetopis izdan je po nalogu kr. ugar. ministarstva za trgovinu, a sastavljen je po kr.
ugar. statističkom uredu u Buđapešti Redakciju ljetopisa obavio je upravitelj statističkog
ureda dr. Josip pl. Jekelfalussi. Potrebite statističke podatke za Hrvatsku i Slavoniju
podao je naš učeni predstojnik statističkog ureda Milan pl. Zoričid.


Mi ćemo iz ovoga ljetopisa u izvadku priobćiti samo one podatke, koje se odnose
na šumarstvo i promet sa drvi u Ugarskoj.


Sume u eieloj Ugarskoj zapremaju površinu od 9,103 000 hekt., a od toga
pada na Ugarsku u užjem smislu, te na Sedmogradsku 7,575.000 hekt., na Rieku
0-252 hkt. i na Hrvatsku i Slavoniju 1,528.000 hekt.


Od šumišta Ugarske spada na povjerbeničke šume 572.005 hekt , na suposjedne
gume 953.870 hekt. i 1,386.140 hekt. na municipalne i obdinske šnme.
Po svojstvu tla ima 447.318 hekt. zaštitnih šuma, 6,026.268 hekt. na uvjetnom
i 992.879 na bezuvjetnom šum. tlu.


Po vrsti drveda ima u Ugarskoj sa Sedmogradskom 2,128.902 hekt. hrastika
(128-08%), 3,772.663 hekt. bukvika i inih vrsti listnjača (49-767„), te 1680 100
hekt. jelika (22´16´´y´(,), dočim na Rieku odpada 66 hekt. hrastika i 606 hekt.
bukvika.


Po značaju posjednika za gospodarenje obvezatnih šuma, koje sačinjavaju 65" Q od
ukupnog šum. područja spada 1, 159 554 hekt. (15.3´´/o) državi, 1,550.64 hekt.
(22-22´´/g) gradskim i seoskim obdinam, 496.907 hekt. (6.55%) crkvenim obdinam,


635.121 hekt. (7´067„) povjerbenim, 976.776 hekt, (12-887,) komposesoratom,
148 218 hekt. (l-967o) dioničkim družtva«, 78365 hekt. (l´OS) raznim javnim i
privatnim družtvam.
Šume grada Rieke sa 609 hekt. jesu vlastničtvo grada Rieke.
Broj osoba, koje si zaslugu sticaju kod šumarstva, bio je god. 1894. u Ugarskoj
22.731, u Hrvatskoj i Slavoniji 2039, dakle ukupno 14.769 osoba.


Broj osoba, koje se bave kod obrfa sa drvi, nije se prema god. 1893. ništa
promienio, te je takvih osoba bilo u Ugarskoj sa Sedmogradskom 78.262. na Bieci
385 a u Hrvatskoj i Slavoniji 14.975 dakle, ukupno 93.625(1302%.)


Od svih osoba boravilo je u parnih pilanah i u pilah na vođu 6.716 (u Ugarskoj
4972, u Hrv. i Slavoniji 5155) i 622 sa izradjivanjem krovnih daščica (šindre)
te dasaka u Ugarskoj.


Obzirom na dotične podatke iz ljetopisa za g. 1894. kojih podataka u ljetopisu za


g. 1894. žalibože ueima, izpostavlja se, daje 757o potanko izkazanih osoba kod velikih
poduzeća u službi namješteno bilo. G. 1893. bilo je u Ugarskoj 59 poduzeda sa parnimi
pilami i pilami na vodu i sa 3523 pomodnih osoba, u Hrv. i Slavoniji 12 takovih
poduzeda sa 1486. pomodnih osoba, ukupno 71 poduzeće sa 5008 pomodnih osoba.


ŠUMARSKI LIST 11/1895 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 465 —


Sa proizvađjanjem dužica bave se u Ugarskoj dva poduzeća sa 355 osoba, u
Hr7. i Slavoniji jedno poduzeće sa 41 osobom, ukupno tri peduzeća sa 355 osoba sa
203 pomoćnih osoba.


Proizvođitelja podvalaka bilo je u Ugarskoj 6 sa 206 osoba, a izraditelja dužica
i podvalaka u Ugarskoj 5 sa 355 radnika, u Hrv. i Slavoniji 41 sa 3 946 radnika,
dakle ukupno 46 poduzetnika sa 4301 pomoćnih osoba.


Drvot žaca bilo je god. 1894. u Ugarskoj 5701, na Rieci 170, a u Hrvat, i
Slavoniji 618, ukupno 6489, đoćim se je 396 osoba bavilo trgovinom sa drvi samo
nnzgredno.


O uvozu i izvozu drvenine predočuje pravu sliku sliedeća poredba :
Uvezeno je samo rezane (piljene) robe iz mekog đrveta i to:


metr. centi u vriednosti
1891 god 1,090.231 ... . for. 3,211.000
1892 „ ... . 1,391.028 . . . . „ 4,034,000
1893 ..... 1,942.433 . . . . „ 5 563.000


Nasuprot izvezen o je liesa mekanog i tvrdog, te tvorivnog gradjevnog drveta:
metr. centi u vriednosti
1891 god. . . . 579.243 . . . for. 1,564.000
.


1892 „. . 563.522 . . . 1,522.000
1893 „ . . . 618.539 . . . „ 1,701.000
Izvezen o je liesa tvorivnog đrveta tvrdog:


metr. centi u vriednosti
1891 god. ... . 683.911 . . . for. 1,307.000
1892 „ ... . 489.341 . . . 1,3 19.000
1893 „ ... . 568.281 . . . 2,281.000


Osim toga izrez eno je piljene mekane robe:


metr. eenti u vriednosti
1891 god 450.856 . . . for. 2,255.000
1892 „ . . . . 531.692 . . . „ 1,728.000
1893 „ ... . 566.682 . . . 2,120.000


Izvezen o je piljene tvrde robe:


metr. centi u vriednosti
1891 god 1,197.969 . . . for. 4,385.000
1892 „ ... . 1,152.829 . . . „ 3.862.000
1883 „ ... . 1,200.802 . . . „ 4,810.000


Dužica izvezeno je:


metr, centi u vriednosti
1891 god 67,178 800 . . . for. 15,887.000
1892 „ . . . . 39,645.235 . . . „ 10,882.000
1893 „ . . . . 57,321.068 . . . „ 13,153.000


Sav izvo z iznaša dakle:


metr. centi u vriednosti
1891 god 3,599.195 . . . for. 27,399,000
1892 ... . „ 19,413.000


.... 3,374.719 ....
1893 ... . 3,561.650„ 24,065.000


.... ....


S toga je veća vriednost izvoza naprama uvozu:
1891 god za for. 22,188.000
1892 „ . I . . „ „ 15,379.000
1893 „ . . . . „ „ 18,502.000


Iz ovih podataka razabire se, koliko ogromne svote ulažu drvotržci u Ugarskoj,
te u Hrv. i Slavoniji u djelatnost naše trgovaSke bilance. God. 1894. bila je po svoj
prilici mnogo povoljnija u izvozu robe, što će se kasnije izpostaviti.