DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1895 str. 3     <-- 3 -->        PDF

n,BZ


Br. 11. u ZAGREBU, 1. studenoga 189S. God. XIX.


m


Poklonstvena deputacija


pređsjeđničtva, upravljajućeg odbora i članova pozvanika
hrv.-slav. šumarskoga družtva


kod


Njegovog ees. i kr. apostol. Veličanstva


FRANJE JOSIPA I.


cara austrijskoga, apostol, kralja Ugarske, Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije i t. d, i t. d.


f


previšnjem konaku poklonio se je upravljajući odbor sa


mnogobrojnim! članovi pozvanici hrv.-slav. šumarskoga
družtva Njeg. ces. i kr. apostolskom Veličanstvu dne 14. listopada
t. g. pod vodstvom predsjednika velem. gosp. kr.
odsječnoga savjetnika Perd. Žikmundovskoga, koji je Nj.
ces. i kr. apostolsko Veličanstvo pozdravio ovako:


,.Vaše ees i kralj, apostolsko Veličanstvo! Premilostivi gospodaru !


Svi elanovi hrv.-slav. šumarskog družtva bilježe boravak Vašeg


Veličanstva u našem glavnom gradu kao najradostnije dane svoga 19-go


dišnjeg udruženja.


Ovom prigodom smatramo si najsretnijom dužnošću, zalivaliti se
najponiznije Vašem Veličanstvu na previšnjiii sankeioniranili šumskih
zakonih, što nam isti pružaju jamstvo za obstanak našili bogatih šumah
i razvitak šumarstva u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.


Zato kao vjerni i odani podanici uslobodjujemo se najponiznije moliti
Vaše Veličanstvo za dalnju zaštitu naše struke i daljnu njegu naše liepe i toli
važne narodno-gospodarstvene grane, te klieemo iz dna našeg zahvalnog srca:


Bog uzdržao Vaše Veličanstvo i eieli habsburžki dom! Bog uzdržao
na mnogo godinah našega kralja premilostivog gospodara! Živio !
živio! živio!"


Nj. Veličanstv o blagoizvoljelo je odgovoriti:
„Zahvalom i zadovoljstvom primam Vaše poklonstvo.
Dobro mi je poznato, koliko li su moje kraljevine Hrvatska


i Slavonija bogate šumami, pa sam stoga radostno podielio
Moju potvrdu naprednim zakonom stvorenim, da se bogatstvo
štiti.


Budite uvjereni, da ću toj važooj grani narodnoga gospodarstva
i dalje svraćati svoju skrb".


iXX>00O0<>(>0<>0<>0O(>(>(>i^^