DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 49     <-- 49 -->        PDF

- 433 —
Obdi su đražbeni uvjeti alieđeći:


1. Dražba obavit ce se izklučivši ustmene ponude jedino primanjem pismenih
ponuda (oferta)
2. Dn se ponude uvažiti mogu, potrebtio je, da se ove najdulje do 13. rujna
1895. do 11 sati prije podne kod uručbenog zaprsnika interkalarnoga upraviteljstva
hrv. šuma nadbiskupske stolice zagrebaCke u Zagrebu, Vlaška ulica kbr. 75, pređadu
te valja njima priložiti 5 "Jg procjenbene vriednosti ukupne na prodaji stojede drvne
množine;
3. Svaki ponuditelj imati se u ponudi izriSno izjaviti, da su mu đražbeni uvjeti
dobro poznati te da ih bez kakova pridržaja prima.
4. Ponude imadu valjano zapeSadene, te na omotu sa slieđedim napisom providjene
biti: „Ponuda za hrastova i ina stabla, koja interkalarno upraviteljstvo hrv. šuma
nadbiskupske stolice zagrebačke dne 13. rujna 1895. na prodaju nudja".
5. Polovica kupovine imati de se položiti za 14 dana iza ubaviesti ponuditelja
o primanju ponude, a ostatak najdulje do 15. studenoga 1895. oboje kod blagajne
redenoga interkalarnoga upraviteljstva.
6. Medje šumskoga sreza „Žutica glavni odsjek V." jesu slieđede :
1. od sjeverne strane: prosjek od potoka Crnca pružaju6 se preko jarka Lekneno
a to do jarka Lekneno.
2. od iztočne strane: jarak Lekneno sve do južne točke istog, a odovuđ uzduž
branejvine preko duboke Creti na potok Crnec;
3. od južne i od zapadne strane: potok Crnec do gore pod 1. spomenutog prosjeka
izmedju III i IV glavnog odsjeka.
Sva stabla unutar te sjede pripadaju đostalcu u podpuno vlastničtvo.
Pobliže se đražbeni uvjeti mogu uvidjefi kod nadbiskupskoga šumskoga ureda u


Zagrebu, Vlaška ulicabr. 75., dočim je nađbiskopskomu šumarskomu osoblju u Topolju
naloženo, da onima, koji bi se za ovu kupnju interesirali, prodajni objekat na licu
mjesta pokažu.


Interkalarno upraviteljstvo hrvatskih šuma nadbiskupske stolice zagrebadke. -


U Zagrebu, dne 7. rujna 1895.


Oglas.


Od strane kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, stavlja se ovim do
sveobdega znanja, da de se u smislu ovovladne normativne naredbe od 8. listopada
1886. broj 33.094, i naredbe od 21. svibnja 1890. broj 12.782, viši državni
izpiti za samostalno vođjenje šumskoga gospodarenjau jesenskom
rokul895. obdržavatiđne21.islieđedih dana mjeseca listopada 1895.


Odnosne u smislu citirane normativne naredbe pod brojem 33.094 ex 1886.
sastavljene i propisno biljegovane molbenice imaju se neposredno upraviti na osobn
predsjednika izpitnoga povjerenstva gosp. Mijo Vrbanica , kr. zemaljskoga šumarskoga
nadzornika I. razreda u Zagrebu, najkasnije do 5. listopada 1895.


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.


U Zagrebu, dne 3. rujna 1895.


Uredjuje odgovorni urednik Vatr. Radki, kr. zemalj šumar, nadzornik - Tisak C. Albrechta