DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 432 —


Žaloatna je i ta činjenica, da naš narod još do danas nije došao do sporazumja,
od kolike mu je važnosti i koristi šuma, vad s geslom „dok je mene biti de i šume"
nemisled i nebrined se za potomstvo napada upravo sliepo na iste, buđ nesretnom sjekirom
buđ ugonom marve, a osobito koza, koja je najopasniji nu ipak veoma desti
gost u branjevinah.


Proti tom postupanju sa sumarni bio bi bez dvojbe dobar i uspješan liek, kada bi na
oto pozvane oblasti prigodom presuđjivanja a ponajpade utjerivanja likvidiranih šumskih
šteta, najstrožije mjere pređuzele, demu se je i nadati, jer se odovud na to češde
pozivaju.


6. Lugarstvo, Sto se lugarstva starog provincijala tide, opaziti je, daše isto
još u povoju nalazi, jer riedki su ti lugari, koji pisati i Citati znadu, a tomu se nije
ni čuditi, jer uz tako neznatne plade nije mogude dobiti valjanih sila, koje bi u svakom
pravcu odgovarale propisu zikona i naredaba. — Tomu zlu moglo bi se donjekle doskočiti
kreiranjem šumskih duvarija, jer dok bude svako selo imalo svoga lugara, nede
moći o lugarstvu niti govora biti.
Ukraj toga često se đogađja, da po obćinskih p oglavarstvah budu namješteni lugari,
a da o tom namještenju dotičnom oddinskom šumaru ništa niti poznato nije; nu
potrebne su odredbe i u tom pravcu izdane.


7. Doznaka drva. Redovita doznaka ogrievnoga drva obavljena je tečajem
mjeseca listopada, studena i prosinca, nu usljed prevelikog sniega protegla se je u
gđjekojih pređjeiih dapače i na mjesec siečanj, kada je i dovršena.
Doznaka gradjevnog drva obavljena je u smislu obstojedih naredaba ondje, gdje
je potreba dokazana bila.


8 Lovstvo . Sva lovišta u području ove županije, koja u smislu lovnog zakona, kao
privatna lovišta izluđena nisu, izdana su u zakup, pak nije ništa o tom specialnog modi redi.


Za ubijenu grabežljivu zvjerad doznačena bijaše po visokoj kr. zem. vladi, odjelu
za unutarnje poslove kod odnosnih poreznih ureda „kao nagrada" svota od 187 fr. 50 nč.


Na koncu još spomenuti je glede šumskog gospodarstva kod kr. i slobodnog
grada Požege, da se isto sasm* u skladu sa ustmovami šumskog zakona i obstojedih
prdpisa vodi.


Oglas dražbe.


Interkalarno upraviteljstvo hrv. šuma nadbiskupske stolice zagrebačke obavit će
uz sudjelovanje povjerenika kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade i presvjetlog nadbiskupa
Dra. Jurja Posilovida dne 3. listopada 1895. dražbenu prodaju hrastovih i inih
stabala nalazedih se u šumskom srezu „Žutica glavni odsjek V , kojemu su medje
dolje u točki 6. obd. dražbenih uvjeta točno označene.


Procienjena u tehničke ti
a o Broj svrhe sposobna drvna o
gromada =a.S


QQ


O)


Šumski 03 -^ ^


(3 >«


živih suhih brestoŽivih
suhih brebOrO
»g-^ Opazka
srez hrahravih
i hrahrastova
O rt o


o o


O " stovih stovih inih stovih stovih i inih p >« n


CL,


jutara stabala ms m3 for.


Udaljenost


sječe od Siska
Up; 162.58 5832 84 312 22157.5 247.3 991.i 2348.8 202.406 21 8 km., od
g-^ Dugosela


39 km


>L§f^


h.-
--^
0 M
fc»0