DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 431 -
Stanoviti dio kamata tih kamatonosno uloženih i nepotrošivih šumskih glavnica
uzteže se za amortizaciju prvobitne glavnice, đoSim se ostali dio za šumski porez
i administraciju u polugodišnjih obrocih izplaućuje, od čega dotične urbar, obćine ne
malu korist imadu.


4. Šumsk o-redars t v o. Pogledom na ovu točku primjetiti je u prvom redu,
da su pojavivši se šumski požari u šumah kotarske šnmarije uljaničke, daruvarske, pakračke
i kutjevačke bili veoma neznatni, te nisu nikakve štete nanieli, jer su odmah
sakou pojavljenja opažani i pogašeni.
Veče dimenzije te time i znatne štete naneo je onaj požar, pojavivši se u šumah
vlastelinstva daruvarskoga i pakračkoga, pak su pomenuta vlastelinstva nakon preduzeta
očevida izhođila popust poreza sa požarom oštećene površine.


Požari ti biti će, da se pođmidu iz osvete i to ponajpače s razloga, što se žiteljstvu
uzkraćuje šumska paša, pak je vjerojatno, da (5e taj vandalizam još njeko
vrieme trajati, dok žiteljstvo neuviđi, da se silom ništa ne postizava.


Dozvola za krčenje šume te pretvorbu šumskog tla u izvjestnu kulturu podie-
Ijeno je na temelju §. 2. šum. zak. jedino vlastelinstvu Jakšičkom, i iskrčena površina
iznaša 60 jutara.


5 Šumsk e štete . Stanje šumskih šteta koncem godine 1894, predočiti de
sliedeći izkaz:


I z k a z


0 propisu i uplati šumskih šteta godino 1894.


Dužnost 1
^
^
Kr. kot. oblast
zaostatak
koncem
g. 1893
prirast
1891.
ukupno
uplaćeno
tekom g.
1894.
ostaje na
dugu
koncem
g. 1894.
Opazka
M
O)
H for. nč. for 1 nč. for. nč. for. nč. for. nč
1 Požega 3695 04 1618 8ž 5343 86 1351 61 3992 25


2 Pakrac 1155 00 1035 84 2190 84 798 63 1392 21


3 Daruvar 3953 58 2245 95 6199 54 701 48 5498 06


Sveukupno 8^03 62 4930 61 13734 24 2851 72 10882 52


Stanje šumskih šteta koncem god. 1894. kod krajiških imovnih obćina spađa


judih u područje ove županije je sliedede:
a) kod brodske imovne obdine ostaje koncem god. na dugu 31.230 for. 17 nč.
b) kod gradiške imovne obdine ostaje koncem god. na dugu 28.034 for. 06 nč.
c) kod II. banske imovne obc´ine ostaje koncem god. na dugu 5.700 for. 19 nč.
d) kod križevačke imovne obdiue ostaje koncem god. na dugu 88 for. 49 nč.


Ukupno 65.002~for. 91 nč. "


Iz predočenih izkaza lahko sn razabire slabo utjerivanje dosudjenih šumskih šteta,
što je uzrok, da iste godimice rastu i da pučanstvo bez ikakve bojazne i dalje napada
na šume.