DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 330 —


Pravila


za podignuće i upravu „šumarskoga doma´^ u Zagrebu.


§.1.
„Šumarski dom" treba da bude materijalaom i duševnom svezom svih šumara
i prijatelja šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji. U tu svrhu valja da ima:
a) bezplatne prostorije za šumarske sastanke;
b) za šumarske sbirke i
c) za upravljajući odbor hrv.-slav. šumarskoga družtva i za pazikuću,
nadalje
d) stanove uz odredit se imajuću stanarinu za razne stranke, u prvom
redu pako za članove šumarskoga doma, odnosno šumarskoga družtva, kao i
za njihove udove i sirotčad, te za noćenje vanjskih članova.


§ 2.


Kao vlastnik šumarskoga doma biti će uknjiženo „hrv.-slav. šumarsko
družtvo".


Za slučaj, da se razidje družtvo po zaključku glavne skupštine, odlučuje
tada glavna skupština o načinu uporabe imetka šumarskog doma, nu svakako
treba da se imetak taj obrati u sveobće šumsko-kulturne svrhe.


§. 3.


Šumarski dom podignuti će se:
a) Glavnicami hrv.-slav. šumarskoga družtva i svotami, koje su do sada
već u to ime raznim prinosima polučene i
b) prinosima pojedinih šumara i prijatelja šumarstva, te raznih moralnih
korporacija i zavoda; nadalje
c) inimi zakonom dozvoljenimi sredstvi i načini.


§. 4.


Svaki šumar, sadanji i budući, stiče si, ako uplati jednom za uviek najmanje
S^/o iznos od svoje godišnje plaće u 12, a najkasnje u 24 mjesečna obroka, u
svrhu podignuća šumarskog doma, sljedeća osobna prava:


a) savjetujući i odlučujući glas u glavnih skupštinah hrv.-slav. šumarskoga
družtva, tičučih se poslova šumarskoga doma;


b) da bezplatno rabiti može knjige družtvene biblioteke;


c) da može razgledati sbirke hrv.-slav. šumarskoga družtva;


d) da uz predhodnu prijavu može sobom dovoditi i druge goste od slučaja
do slučaja u družtvene prostorije šumarskog doma;


e) da uz predhodnu prijavu pravo ima na stanovanje odnosno noćenje u
za to opredieljenim prostorijama uz primjerenu odštetu;
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 331 —


f) da može on, dotično njegova udova ili sirotfiad, u slučaju nemoći ili
nužde, dobiti privremene pođpore iz novčanih suvišaka; i
g) da njegova djeca dobiti mogu primjerene stipendijalne podpore u naukovne
svrhe iz istih suvišaka.
Iznosi, koje su do sada uplatili pojedini šumari i prijatelji šumarstva na
ime šumarskoga doma, imaju se uračunati u gornji 57« iznos.


§. 5.
Svaki šumar dobit će na svoje uplaćene prinoske potvrdnice, a ostali prinosnici
priznanice, kojimi će se ubrojiti medju dobrotvore „šumarskog a
doma*.
§. 6.
Imena prinosnika od 100 i više forinta uklesati će se na vječnu uspomenu
na posebnoj ploči u vestibulu šumarskoga doma.


Šumarskim domom upravlja pod predsjedanjem predsjednika hrv.-slav. šumarskoga
družtva ili njegova zamjenika posebni „upravni odbor", u
koji se na tri godine biraju četiri člana iz upravljajućeg odbora spomenutoga
družtva. Te odbornike biraju članovi hrv.-slav.-šumarskog družtva dogodice
u svojoj glavnoj skupštini.


§. 8.


Iz dohodaka stanova šumarskoga doma imaju se namirivati ponajprije:


a) tekući troškovi za upravu i porez doma i


b) običajni kamati investiranih glavnica hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Što još iza toga preostane, ima se upotriebljavati za odplatu investiranih
glavnica „šumarskoga doma" u smislu u to ime stvorit se imajućih
zaključaka upravnog odbora rečenoga doma.
Ostali novčani visci imaju se posvetiti svrham, označenim u §. 4 slovo f) i g).


§ 9.
Upravni odbor šumarskog doma polaže svake godine točno obložene račune
0 svojem rukovanju u glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskoga družtva, a
ti se računi moraju svaki puta prije javno obnarodovati,


§. 10.
Daljnja provedba mjera, potrebitih za podignuće i upravu „šumarskoga
doma", povjerava se predsjeđničtvu hrv.-slav. šumarskoga družtva.