DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 24     <-- 24 -->        PDF

328


0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavonskoga šumarskoga đružtva


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


17


18
19


20
21


dne 12. kolovoza


I. B a z h o d.
Bilo je U istinu


prelimi


nirano izdano


Poimence Opazka


for. for. nč.


Stanarina i podvorba 180
Ogriev i razsvieta družt. pisarne . 24
Nagrada tajniku družtva 200 200
Tajniku pisarnički paušal 100 100
Nagrada uredniku „Šumar, lista" 400 399 96
Uredniku paušal za korekturu ..... . 100 99 94
Uredniku poštovni paušal 30 40
Nagrade suradnikom »Šumar, lista"-- 300 218 87
Štampanje „Šumar, lista" 1340 1353 19
Vez i odprema , Šumar, lista" 225 200 77
Časopisi strukovni za uredničtvo 50 40
Knjižnica (vez i nova nabava knjiga) 45 44 40
Pisaće potrebe predsjeđničtva 16 50
Biljegi i poštarina 40 45 10
Razne tiskanice 60 23 10
Troškovi oko glavne skupštine 50 4 99
Listonoše, sluznici i t. d. 25 35
Troškovi za promicanje struke i družtva u obće 300
Razni vanredni troškovi (pokućtvo, nad


grobni vienci i t. d.) 40 63 41
Podpore 50 50
Razhod pripomoćne zaklade 150 90


Ukupno 3725 3009 23


Dano iz sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav


Predsjednik:


Ferdo Zikmundovsky.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 329
rac-u-in.


godine 1894., predložen XIX. glavnoj skupštini, obdržavanoj


1895. u Slatini.


II. P r i h o d.
Poimence


1 Kamati utemeljiteljne glavnice
2 Prinosi podupirajućih članova
3 Prinosi pravih članova I. razreda
4 Prinosi pravih članova II. razreda 5
Predplata predbrojnika na Šumar, list
6
7 Razno (pristupnina, diplome i t. d.)
8 Prihod pripomoćne zaklade ..... .


Ukupno


Odbiv od zbiljnog prihoda razhod sa-


Ostalo je-


slovom jedna hiljada šestdeset i jedan forint
17 novč. a. vr.


Opazka. Višak na prihodu pripomoćne
zaklade od 96 for. 60 nč. uložen je kamatonosno
u vriednostne papire na korist te zaklade.


Ostatak od 964 for. 57 nč., koji predstavlja
čisti družtveni prihod u g. 1894 , razdieljen
je tako, da je prema §. 27, družt. pravila
^ji u iznosu od 241 for. 14 nč. pripojena
pripomoćnoj a ostatak utemeljiteljnoj zakladi.
Obje ove svote uložene su kamatonosno
u vriednostne papire.


šuman ikoga družtva, držane dne 10. kolovoza 1895


Bilo je
preliminirano


for.


430
400
1100
1060
130
400
50
150


3733


U istinu
primljeno


for.


658
440
1176
992


5
600
82
186


4070


3009


1061


Opazka


^>
o «
*J o


OJ o
—=P5


a .-,


sa


(D S 03


´^ L


03
tuo o đ3
03 Clt C


"3 03 a


g to
_ 00 03


O .„


ca (U


1 °


nč.


14
60


16
60


40
23
17


Tajnik u zamjeni:


Andri ia Bon )šić.