DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 220 —


pa na volju stoji, liode li ga prijaviti nadležnoj polit, oblasti, da se proti pravoužitnikvi
radi policajnog prdatupka postupa ili ne.


Na pitanje 5. U smislu §. 15 zakona o lovu podieljuje se po Vami spomenuto
pravo dozvolbeniku samo kao ,,0 v 1 a š t e n i k u" lova, odnosno ^zakupniku",
a ne recimo osobi N. N. t. j . tom dozvolom proširen o je glede srnjaka pravo
ovlaštenika lova i na redovito po zakonu zabranjeno vrieme, — naravno uz stegu, da
se lov na srnjake samo vrebanje m izvršivati može.


Prema tomu će i ovakav lov vrebanjem na srnjake modi izvršivati kako sam
ovlaštenik lovišta (zakupnik), tako i svi oni, kojim on u granicah zakona to dozvoli .


V. K—6—.
I z k a z.
dužnih šumskih odšteta II. banskoj imovnoj obćini u Petrinji zaključkom gospodarske g. 1894.


Dugovi na se nalazi u Iznos iužne


Iznos duga


odštete po po kotarih
županiji kotaru obćini obćinah
for. 1 novi. for^ j novč.


68 (´´^
Glina | Maligradeo 765 80
2117 95 2912 44


Sunja 791 83


r—S
Gradusa . 1410 81


o
Petrinja \ 3770 6
Praćno 3773 50
Jabukovac 4297 31 14043 1
Mečenčani 2293 15
Crkvenibok 3763 85
Kostajnica j 3079 65
Dubica 373-J 32


5262 52 18131 49


U


60 Žirovac 6 20
c

Dvor <


3669 45
4171 20 20490 84


Grad Kostajnica Grad Kostajnica 160 97 160 97


Grad Petrinja Grad Petrinja 5 65 5 65


Jasenovae 5205 79
požeškoj Novska / 490 26
Gor. Eaić 4 14 5700 19


Bosna Bosna — 63 — 63


Sveukupni dug kc ncem g. 1894,- 61475 22 61475 22


Dopisnica uredničtva.


P. n. gosp. A—d., kot. šumar u Glini. Vas dlanCid uporebiti demo za bududi
broj „Šum.
lista", pošto nijesmo imali mjesta, da ga sad priobdimo.
Uređnifitvo.


Ured]uje odgovorni urednik Vatr.
RaSki, kr. zemalj. šumar, nadzornik — Tisak C. Albrechta.