DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 207 robi
dobrano progalili, započeo je sada i na Rieci živahniji promet sa takovom drveninom.
Parižke ciene toj robi nijesu doduše baš utješljive; nu unatoč tomu počeli su
franc. kupci više tražiti hrastovu rezanu drveninu, a bečko tržište traži i uzke odpremne
popruge, kojim je cieva još i sad tvrda.


Prancezke dužice. Trženje sa ovom robom odmara se, prem se takova
roba i sad ponješto odprema. U riečkoj luci ukrcano je od 1 siečoja do konca ožujka


t. g. 10 milijuna kom. franc. dužica.
Zadnjih dana pristale su u riečku luku dvie ladje „Lay„ i „Zichy" u svrhu
nakrcanja rezane drvenine za Rouen, a sad se ukrcava takođjer rezana hrastova roba
na „Marie Schutt" za Eouen.


Ciena za drvenine na jedrenjaeih za Marsilj, Cette i za afričke luke bila je
nedavno po 10 fran. od bačve (tona), a na parobrodih za Marsilj 8—10 fran. za
Bordeaus 11—12 fran. i za Rouen 12 —13 fran, po m´.


Različite viesti.


Poučno putovanje austr. „Reiehsforstverein-a" u Bosnu i Hercegovinu.
Ovo šum. đružtvo nakanilo je, da preduzme poučno putovanje u Bosnu i Hercegovinu
oko polovice mjeseca kolovoz a t. g., gdje če boraviti oko 14 dana. Odlazak učestnika
iz Beča i od drugud ustanoviti će se pobliže naknadno, ako se do tada prijavi
toliki broj učestnika, da se ovo putovanje osigura.


Preuzv. gosp. zajednički ministar financija Benjamin pl. Kallaj obrekao je upitnom


družtvu potrebitu podporu, da učestnici budu svagdje dobro primljeni.


Za pokriće troškova za putovanje i boravak učestnika u Bosni i Hercegovini


ustanovljena je po prilici svota od 150 for. od Beča po osobi,


Prijave učestnika rečenog družtva za to poučno putovanje prima tajnik spomenu


toga šum. družtva gosp. Paul Turetschek u Beču, I. Ballhausplatz 6., a članov i


hrv.-slav. šumar, družtva neka svoju prijavu radi učestvovanja kod toga puto


vanja pripošalju do 10. svibnj a t. g. predsjedničtvu hrv.-slav. šum družtva u


Zagrebu.


Za osjeguranje putnih potrebština (kola, jahaćih konja, stanova i t. d.) potrebito


je, da svaki učestnik toga putovanja pripošalje unapred 25 for. na gore rečenog druž


tvenog tajnika, odnosno članovi učestnici hrv. slav. šum. družtva neka upitnu svotu


pripošalju predsjedničtvu našega šum. družtva.


D slučaju, ako bi tko od prijavljenih učestnika zapriečen bio sudjelovati na tom


poučnom putovanju „Reichsforstvereina", neka to prije priobdi gore rečenom tajniku


družtva, odnosno predsjedničtvu hrv.-slav. šum. družtva, i označi svoga zamjenika ,


koji će mjesto njega na poučnom putovanju sudjelovati, pošto je to potrebito znati


s toga, što se upitno družtvo unapred osjegurati mora za dovoljni broj učestnika kod


ovakovog podhvata i što će se takovo putovanje obustaviti, ako nebude dovoljan broj


učestnika.


Ako se taj izlet spomenutoga drržtva nebi mogao preduzeti, onda će se k conto


uplaćeni novci đotičniku povratiti.


Putni program je sliedeći: Od Beča putovati će se preko Zagreba , Siska ,


Prieđora i Sanskogmosfa, te preko Ključa u šume Crnogore, od ovud u Jajce i Sara


jevo. U tom gradu obdržavati će družtvo svoju glavnu skupštinu, te će poći u šume


kod Igmana i posjetiti kupke Iliđže i gospodarstvenu postaju Buđmir.


Povratak uSestnika biti Će preko Mostara sa izletom u bližnju vinogradarsku


postaju, onda preko Metkovića i Trsta.


Upozorujemo p. n. gg. članove našega družtva na ovo zanimivo poučno puto


vanje spomenutoga šum. družtva, pa tko može, neka ne propusti priključiti se učest