DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 206 Askena8y,
prof. đr. E, „U b e r đas S a f t s t e i g e n", gr. 8. (23 S.), Heiđelberg,
C. Winter. ciena 60 fen.
Gayer K. đr. prof. ,Ueber đen Femelschlagbetrieb u. seine
Ausgestaltung in Bajern". gr. 8o (31 S), Berlin, Paul Parey, ciena 62 nč.
Neumeister, Alb. u. E. Haberle „D i e Hol z-A r o h i t o k t u r" (Sohluss-Lf )
gr. Fol. (10 Taf. m. 1 BI. Text), Stuttgart, K.-VVittTver, ciena 7-50 mark.


Thenius đr. Geo. „D ie Harze ii, ihre Producte" (Deron Abstammung,
Gewinn. u. teh. Verwerthg,) 2 Aufl. 8o (271 S. mit 47 Abbild.) Wien A. Hartleben,
ciena 3.25 mark


Tubeuf, K. „Pflanzenkrankheiten dure li krjptogamo Parasite
n verursacht. " Eine Einfiihning in daa Studium der parasitaren Pilze, Spaltpilze
u. Algen. Zugleich eine Anleihtung zur Bekiimpf. von Kranklieiten der Kulturpflanzen,
gr. 8" (XII 599 S. m. 306 Abbild.), Berlin, Julius Springer, ciena 17-20 mark.
Reuter M. „D i e H u n đ e-S taupe u. đeren Verhiitung" (Fiir Hunđeziichter


u. Besitzer bearbitet), gr. 8 ´ (67 S.), Miinchen, J. Schon, ciena 1 mark.
Wildbachverbaung, đie, in den Jahren 1883, bis 1894. Heraugegeben
von k. k. Acherbauministerium. (Ein Quartband mit 25 Tafeln, wovon 8 ziim Theil
in đoppeltem u. dreifachem Format) in Parben druck, 17 in Lichtdruck, Wien,
ciena 8 forinti.


Sa drvarskog tržišta.


Osvrt na prometne prilike sa drveninom (drvnom robom).
U zadnje vrieme počelo je nestajat! golemih zaprieka prometu sa drveninom,
odkađ je nastupilo bolje proljetno doba.


Po viestih iz građa Rieke, dakle iz prve luke za promet sa drveninom, zapo6ela
je ondje živahnija trgovina sa drvnom robom, a prema tomu mogu se i drvotržci nadati,
da ie do sad izradjenu drveninu dobro unovčiti.


Obzirom na pojedine vrsti drvenine bilježimo sliedeee :
Bordonal i i travi . Na toj robi izcrpljena je zaliha već odavno. Tečajem
mjeseca travnja početi ie dovažanje ovakove drvenine. Ciena je ovoj robi u Marsilja


38 franaka po m´ za bordonale, a 34 fran, po m´ za travi.


Mekan a drvenin a (piljena roba). Sva do sad u riečku luku dovezena
mekana gradja razprodana je na jagmu. Od ovakove vrsti drvenine bila je veda količina
poriekla hrvatskoga , pa je održala pobjedu nad ostalom robom takove vrsti,
koja je dovezena iz Kranjske i Koruške, a nješto i iz Ugarske, U riečku luku dovezeno
je i dosta mekane drvenine iz Dobrlina (u Bosni). Znatno sudjelovale su i dvie trgov.
tvrdke iz Seđmogradske, šaljuć svoju mekanu robu preko Eieke. Uslied nastupivšeg
živahnog prometa sa mekanom drveninom nije se bojati, da če živahnost u trgovini s
tom robom jenjati, pošto vanjska tržišta ovakovu robu vrlo traže.


Bukovina . Ciena testona i tavoleta vrlo raste (skače). I vratila (subbio)
od većih omjera traže se živahno. Sadanja zaliha, odnosno do sad izradjena bukova
roba izcrpljena je skoro posve, pa će tražnja za takovom robom opet prestati. S ovakovom
robom poplavljuje riečku luku od skoro i Bosna, te će i za buduće bosanski
promet živo uplivati na ciene mekane drvenine.


Hrastovina . Zalihe na hrastovoj drvenini na Rieci posve su izcrpljene.
Izvoz do kolodvora, odnosno na riečku luku one hrastove robe, koja je dogotovljena
u ovogodišnjoj sječnoj dobi, nije bio dosta živahan, te će se ove godine izradjena roba
tekar sada početi u velike dovažati u spomenutu luku. Osobito živahno se traže hrastovi
trupci.


Hrastova rezana roba. Do nedavno bio je promet sa hrastovom rezanom
drveninom vrlo mlitav; nu odkađ su njeki odpremnici svu zalihu na ovakovoj