DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 203 —


udovi iza pokojnog kr žup. nađšumara Purlana obzirom na podnesenu njenu molbu i
na njezin vrlo oskudan život dade iz razpoloživih prihoda pripomoćne zaklade za god,
1894. pođpora od 50 for., pošto je njezin pokojni suprug bio članom te zaklade.


Točka 10. Bugarski list „Novo Zemljedjelie", izlazeći polumjesečno u Sofiji
moli, da mu se šalje Šum. list" u zamjenu. Molba se usvaja.


Točka 11. Tajnik čita izkaz članova, koji su prijavili svoj izstup iz družtva
koncem god. 1894. i to: članovi I. raz. Mirko Klokočevič i Dragutin Boor. — Članovi
II. raz. Ivan Babid, Stjepan Ogrizović, Mile Vukadinović, Nikola Sorak i Ačim
Komljevič, potonji s razloga, što dobiva neredovito „Šum. list."


Uzima se na znanje, a glede člana II. raz. Komljeviča zaključuje se, da se obaviesti,
da se je družtvena uprava pobrinula za redoviti odpravak „Šum. lista."
Točk a 12. Tajnik čita izkaz onih članova, koji su najavili svoj pristup u
đružtvo iza posliednje odborske sjednice od 23/9. 1894., i to članovi I. razreda:


Demetrović Juraj, kot. šumar u Stubici.


Kao članovi II. razreda: Škrlin Stefan, Zagmešter Petar, Petolas Jakob, Boe
Andro, Vori Benko, Pučko Martin, Gjurin Nikola, Škripal Valent, svi lugari obdinski,
spadajući šumskomu kotaru gr. Stubica; nadalje, Klobučar Joso, Bogič Šime, Smolčić
Joso, Murgič Franjo svi kotarske šumarije Perušić otočke imovne obdine.


Najavljeni članovi primaju se u družtvo.


Točk a 13. Tajnik izvješduje, da sii predsjednik I. ban. imov. obćine g. Brkić
i akcesista Mravunac priposlali poštanskom naputnieom od 11/11. t. g. zajedno 6 for ,
kojom bi svotom članarinu i upisninu podpuno za god. 1894. podmirili, nu mole, da
im se za g. 1894. uplaćena članarina prenese za g. 1895., jer da nisu dobili niti
jednog broja ,,Sum. lista" od g. 189,4. Isti su primljeni u đružtvo u sjednici uprav-
Ijajudeg odbora od 6/5. 1894. točka 14. — Šumarski listovi odpremljeni su im naknadno
počam mjeseca srpnja dalje. — Stoga se predlaže, da im se od upladene članarine
prenese polovica za god. 1895.


Lugari koreničke šumarije otočke imovne obdine : Dane Delid, Stojan Drakulić,
Nikola Ši munić, Bude Kovačević, Bude Šever i Mate Fleša, primljeni su takodjer u
družtvo tekav u sjednici od 1/10. 1894., a Šum. list poslan im je naknadno za pol
godine. Predlaže se stoga, da plate članarinu samo za pol godine.


Upravljajući odbor prihvaća predlog tajnika.


Točk a 14. Tajnik izvješduje, da su umrli slieđedi članovi družtva, koji svoju
članarinu namirili nisu, i to: član I. razr, Koharović Slavoljub, duguje za god. 1889.
do 1893. 22 for., članovi II. razr. Nikola Marković, Ivan Someršić, lugari otočke
imov. obć,, svaki duguje za g. 1893. 2 for.. Suvaković Stevan, lugar petrovaradinske
imov. obdine, duguje za god. 1893. 2 for. Nadalje neutjeriva je družtvena tražbina
od Feichtera Franje, upravitelja dobra u Klemenovu u iznosu od 5 for. naime članarina
za god. 1892 pošto je odputovao, a nezna se kamo.


Upravljajući odbor zaključuje, da se ove tražbine brišu.


Točk a 15. Tajnik izvješćuje, da je član I. razreda Markoš Dragutin, vla


stelinski proviđnik u Budjanovci vratio „Šum. list" za mjesec prosinac 1894.


Isti je namirio stari dug, nu nije još namirio članarine za god. 1894. Predlaže


se s toga, da se iz druživa briše.


Zaključuje se, da se član I. razr. Markos Dragutin briše iz družtva i pozove,


da članarinu za g. 1894. namiri.


Točk a 16. Tajnik izvješćuje glede zaostalih družtvenih tražbina na članarini
iz prijašnjih godina, da je od staroga duga na članarini I. razr., koji je iznašao
ukupno 1113 for. 91 novč. što uplaćeno, a što odpisano 725 for. 90 novč., ostaje
s toga još na dugu 388 for. 01 novč., a od od prvobitnoga duga na članarini II. razreda
u iznosu od 475 for., uplaćeno je i odpisano 152 for., ostaje s toga još na dugu
323 for.