DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 51     <-- 51 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
Osvrt na članak ^Praktična uporaba trigonometrije". Piše Mirko Puk 125 —128
Vodno pravo Piše Gašo Vac, kot. šumar u Dolj. Miholjcu 128—134
Preborna šuma, njezina normalna slika, drvna zaliha, prirast i prihod.


Napisao šumarnik L. Hufnagl. Preveo B. K. 134—145


Umjetno (ručno) pomladjivanje šuma kod prvobanske imovne obćine.


Piše Vjekoslav Stublid, šum. pristav, upravitelj šumarije 146 —150
lAstak. Osobne viesti: Umirovljenje. — Imenovanja i promaknuća. 160
Družtvene viesti: Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu kao


utemeljiteljni član hrv.-slav. šumar, družtva 150 —151
Zakoni i normativne naredbe: 151
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: 152—154
Sa drvarskog tržišta : Ob(5i osvrt na prometne prilike sa drvnom


robom. — Austro-ugarski promet sa dužicama u mjesecu
siečnju t. g. — Promet drvenine u Ugarskoj. — Dražbena
prodaja stabala 154—156


Različite viesti: Gospodarski i šumarski vještaci kod njemačkog
diplomatičkog zastupstva. — Šumarski nadsavjetnik
dr. pl. Fischbach 156 — 157


Viesti zemaljskog izložbenog odbora: 157—163


Sitnice : Šumsko gospodarstveni odnošaji petrovaradinske imovne
obcine. — Najveća vrba. — Je li žir otrov? — Iztraživanje
mozga kod raznih pasmina pasa. — Zimotreni i dvostruki godovi.
— Upotrebljivanje piljevine. — Umjetni pamuk. —
Madjal u šumi. — Potreba pranične kiseline za šumske rast-
Hne. — Okamenjena šuma 163—169


Pitanja 169—170
Rječni k k članku: „Preborna šuma, njezina normalna slika, drvna
zaliha, prirast i prihod" 170—171
Zaključn i raču n zajedničke mirovinske zaklade činovnika


imovnih obdina za godinu 1894 171
Oglas 172
Na uvaženje 172
Dopisnicauređničtva 172