DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 50     <-- 50 -->        PDF

~ 172 O
g" 1 a. s-


Od strane kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove,
stavlja se ovim do obdega znanja, da će se u smislu ovovladne normativne
naredbe od 18. listopada 1886. broj 33.094. i naredbe
od 21, svibnja 1890. broj. 12.782. viši državni izpit za
samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja obdržavati
dne 22. i sliedećih danab mjeseca travnja 1895.


Odnosno u smislu citirane ndrmativne naredbe pod brojem


33.094. ex 1886. sastavljene i propisno biljegovane molbenice
imaju se neposredno podnieti na osobu predsjednika izpitnoga
povjerenstva gosp. Mije Vrbanića, kr, zemalj. šumarskoga
nadzornika I. razreda u Zagrebu, najkasnije do 5. travnja 189.5,
U Zagrebu, dne 5. ožujka 1895.


2Sra< cLTra.žen.je.


Umoljavamo učtivo slav. političke oblasti; slavnu upravu držav. šumskih
dobara i sukromnoga posjeda, te gospodarstvene urede imovnih obćina, da nam
izvole priposlati oglase o prodaji šum. proizvoda ili natječaje za popunjenje
izoražnjenih mjesta šumar, činovnika ili službenika (lugara) za uvrštenj e u
„Šumar, list* najkasnije do 25. dotičnog mjeseca za onaj broj časopisa, koji
prvoga sliedećega mjeseca izaći ima, pošto se do toga vremena
doštampava časopis, pa se lako dogoditi može, da se zakašnjeni oglasi ili
natječaji nebimogli priobćiti.


Pošto „Šumar, list" svaki mjesec prvog a izlazi, ne mogu se u njem otisnuti
onakovi oglasi ili natječaji, u kojih rok za prodaju šum. proizvoda, odnosno
rok za predlaganje raolbenica na izpražiijena službovna mjesta nij e usta novljen
u istomu mjesecu, u kojemu mjesecu i „Šumar, list" izaći ima.


Uredničtvo.


Dopisnica uredničtva.


P. n. gosp. J. A~e, šum. pristav Belovar, — Žalimo, što ne možemo Vaše priposlano
priobćiti, jer ste razdražljivo pisali, a stvarno vrlo malo. Naši hrvatski pisci
morali bi ae tekar priučiti na stvarn e kritike, pri čemu valja zaboraviti na osobu
kritičara, jer u stvarnoj kritici ne treba paziti tko piše, nego što se piše.
Ako Vaš odgovor bude takav, kako rekosmo, onda demo ga rado priobditi.
Zđravstvujte!


P. n. gosp. Vj. St—d, šum. pristav u Klasniću. — Na Vaše pitanje odgovoriti
ćemo u posebnom listu. Ne zaboravite na nas i u budude, a rado primamo razpravice
iz prakse.
Uređjuje odgovorni urednik Vatr. Bački, kr. zemalj. šumar, nadzornik — Tisak C. Albrechta.