DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 171 —


Abstandszahl zna5i broj stabalnog razmaka. Pod tim se razumjeva (po Pressleru)
omjer poprieSne udaljenosti stabala (Standseite) s naprama srednjoj debljini
s


đ, dakle a == —. Procjenitelju služi taj broj donekle kao jednostavan izraz za


đ


sklop sastojine, a modi de on pomodu njegovom proračunati približno i temeljnice
u nekoj sastojini. Ako uzmemo prema gore navedenomu, da je s popriečna
udaljenost stabala, onda svako drvo zaprema prostor od s^, a popriečna temeljnica
= — d^ = 07854 đ^; dakle će se odnositi temeljnice stabala napram


4
G 0-7854.d« 0´7854


cieloj površini -= ;, ili ako izrazimo siđ u metrih,


H s


onda ćemo nadi temeljnice stabala u nekoj sastojini za 1 ha (lO.OOO m^) po


6r po ha. = —.—.


F ormholie znači obličnavisina.


zajedničke mirovinske zaklade činovnika imovnih obćina za godinu 1894.


U gotovom


u efektih


novcu


A) Primitak


Ci


for. for. nč.


Blagajnički osstatak koncem godine 1893 270 45% 131.050
10% prinos imovnih obćina od sveukupnih činov


ničkih plaća 9.787 17
Prinos činovnika i činovničke redovne globe . . . 1.264 97
Kamati glavnica uloženih u državnih papirih . . 8 967 20
Nabavljeni vriednostni papiri 14.950 —


Ukupni primitak godine 1894. 15.289 79V2 146.000


B) Izdatak
Izdano za nabavljene vrieđnostne papire 14.907 24
Vraćene preplate 2 78
Ukupni izdatak godine 1894. 14910 02
Uzporedi primitak sa izdatkom 15.289 79V2 146000
pokazuje se koncem godine 1894. blagajnički ostatak 379 7VV, 146.0´0
Slovom: tri stotine sedamdeset devet forinti 77´/a nč. gotovog novca i. jedna stotina


četrdeset i šest hiljada forinti u efektih, koji se potonji sastoje iz:
4´´/o ugarske krunske rente u nomin. vriednZajedničke državne papirne renteZajedničke državne srebrne renteHrv.-slav. zemljoodkupnih obveznicaHrv.-slav. regalno odštetnih obveznicaUgarskih regalno odštetnih obveznica4o/o hrv.-slavon. razteretnica470 ugarskih razteretnica
. 19.900 for.
82.700 for.
30.500 for.
1.800 for.
5.100 for.
4,800 for.
8.200 for.
13.000 for.
Ukupno 146.000 for.