DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 123 —


Izložbeni ured.


Na temelju naredbe Njeg. Preuzviienosti Bana kraljevinah Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije od 1. prosinca 189 i. broj 4325. imenovao je predsjednik
zemaljskog izložbenog odbora za sudjelovanje kraljevinah Hrvatske i Slavonije
na zemaljskoj izložbi kraljevine Ugarske god. 1896. u Budimpešti presvj. gosp.
vel. župan dr. Nikola pl. Jurković perovodjom eksekutivnoga izložbenog
odbora gosp. Dragutin a Lihla , ravnatelja zagr. okružne blagajne, a ravnateljem
pisarne izložbenog ureda gosp. Jakova Karaturovića, oficijala kr.
zem. vlade. Izložbeni ured nalazi se u sgradi kr. zem. vlade, Markov trg
br. 2., u I. katu u sobah broj 16—19, stoji u telefonskoj svezi pod brojem


94.
i ureduje svaki dan od 9—12 prije, i od 3—6 sati poslie podne.
Izložbeni ured.
Eksekutivnl odbor kraljevina Hrvatske i Slavonije za tisučgodišnju izložbu u
Budimpešti godine 1896.


Predsjedničtoo toga odbora nam javlja: Zemaljski izložbeni odbor za sudjelovanje
kraljevina Hrvatske i Slavonije na tisućgodišnjoj zemaljskoj izložbi
kraljevine Ugarske godine 1896. u Budimpešti zaključio je u prvoj svojoj dne


29. prosinca 1894. obdržavanoj plenarnoj sjednici, da zamoli naše domaće novinstvo,
da u skladu i slogi s izložbenim odborom unapriedi izložbeni podhvat
kraljevine Hrvatske i Slavonije, te je pozvao eksekutivni odbor, da učini sva
potrebita, da se taj zaključak izvede. Shodno tomu zaključku obraća se ovim
eksekutivni izložbeni odbor na slavno uredničtvo s uljudnom molbom, da ga izvoli
po blagovoljnoj uvidjavnosti poduprieti. Imenito se slavno uredničtvo umoljava,
da dobrohotno pi´iobći izložbene viesti, što će ih slavnoistom redovito dostavljati
zagrebački izložbeni ured i da, u koliko to shodnim i potrebitim nadje,
shodnimi članci upozori čitajuće obćinstvo na ovaj izložbeni podhvat kraljevina
Hrvatske i Slavonije. Izložbeni je odbor osvjedočen, da će mu posao samo onda
uroditi dobrim plodom, ako ga sva javna štampa patriotično podupre, al on je
s druge strane i tvrdo uvjeren, da će ona to drage volje učiniti, tim više, što
će izložbeni podhvat kraljevina Hrvatske i Slavonije posve odgovarati njihovom
državo-pravnom položaju. — Kraljevine Hrvatska i Slavonija imati će naime na
izložbenom prostoru posve odieljeni samostalni svoj teritorij, označen kao „izložba
kraljevine Hrvatske i Slavonije", te će se na tom teritoriju podignuti
izključivo samo izložbene sgrade, paviljoni, nasadi i t, d. što hrv.-slav. zem.
izložbenog odbora, što pojedinih izložitelja iz naših kraljevina.
Odgovor


na pitanja u „Šumar, listu" br. 2 za mjesec ,veljaču" t. g.


1. Po naredbi bivšeg c. kr. hrvat.-slav. namjeatniStva ođ 30. prosioca 1858.
điele se privatn i šum. činovnici gledeć na uzajamno službene odnošaje na pet
razreda i to : I. red gospodarstveno osoblje, a ovamo spadaju: nađšumar i šumar; u
II. red spada osoblje čuvajude šumu, a to su; lovac, šumarski i lovački vježbenici,
te lugari.
U istoj naredbi stoji doslovce: „Koga vlad a sposobni m prizna za gospodarenje
šuma, vlastan je služiti se naslovom ovlaštena šumara, a v e 1 i k e g os
p o Š t i j e imaju pravo p o d i e 1 i t i naslov „nadšumara".