DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 122 —
Oglas.


Na temelju riešitbe vis. kr. zem. vlade, odjela za uaut. poslove, od 23,/12. 1894.
broj 61.038, intimiraue odpisom Presvietlogi gospođina kr. velikog župana županije
belov.-križevaSke od 28./12. 1894. broj 1729 v. ž. dotiSno nalogom velesl. kr. žup.
oblasti u Belovaru od 16./I. 1895. broj 16.712 ž. k. 1894. obdržavati će se dana


11. ožujka 1895. đražbena prodaja 1706 komada hrastovih stabalah, nalazećih se u
šumi „Sv. Vid" sačinjavajudoj vlastničtvo pl. obd. Sv. Helena u području upravne obćine
Vojakovec ucienjenih na:
19874 kub. metarah tvorivne građje
1419-08 „ „ ciepke „
1601´80 „ ^ rezane gradje


680 komada željez. podvlaka, te
1144 kub. metarah gorivog drva izkličnom cienom ođ 21.612 for. 15 novč.


Dražba obdtžavati de se ustmeno kao i primanjem pismenih ponudah, koje potonje
valjano biljegovane moraju da su obložene žaobinom u iznosu 10"/^ ponudjene
svote, da se gornjeg dana do 11^2 sati prije podne kod podpisane kr. kot. oblasti
dražbu vođedem činovniku urude. Na kašnje stigavše ili brzojavne ponude neće se uzeti
obzir. Najprije de se dražbovati ustmeno, a zatim otvoriti prispjele pismene ponude.
Kod ustmenog đražbovanja imati de se položiti unapred u ime žaobine 10"/^ izklične
ciene, koju de đostalac imati nakon obavljene nstmene dražbe nadopuniti 10"/,, po
njemu ponudjene najvede svote.


Potanji uvjeti mogu se za vrieme uredovnih satih uvidjeti u uređovnici podpisane
kr. kot. oblasti, a ako tko zaželi, priposlati de mu se takovi uz naknadu poštanske
i odpremne pristojbe.


Kr. kotarska oblast.


U Križevoih, 10. veljače 1895.


Šumara,


koji je svršio koje strukovno-šumarsko učilište, ako je mogude s višim državnim izpitom,
najviše 35 godina star, traži vlastelinstvo kutjevačko.
Kompetent mora svakako da je podpunoma vješt kojem slavenskom jeziku; Hrvati
imadu prednost.
Osobita prednost dat de se šumarom, koji djelovahu praktično ved kod šumskih
manipulacija u bukovini i hrastovini, kod izradbe gorivih drva i na pilana
Uvjeti prama postojećim činovničkim pravilama, t. j . godišnja plada ođ 900 for.
sa stanom u naravi, te s deputatom polja i gorivih drva.
Nakon jednogodišnjeg zadovoljujućeg službovanja promaknuće u pladevni razred
sa 1200 for. godišnje plade.
Nadalje prima se kod istog vlastelinstva odmah jedan


Šumarski pristav,


koji je svršio koje strukovno-šumarsko učilište, te koji je vješt šumarskim mjerstvenim
rađnjam, te napose risanju i korresponđenci, uz placu od for. 600 godišnje,
koja de mu se nakon godine đanš, na for. 720 povisiti.


Natjecatelj za ovo mjesto mora svakako da je Hrvat, a mora da je vješt i njemačkom
jeziku.
Molbe uz prepis svjeđočba, fotografije i označenje referenca neka se šalju


Šumarskom uredu vlastelinstva kutjevačkog
u Kutjevo, Slavonija.