DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 120 —


Promet drva u Hrvatskoj. U našoj domovini ima 110 poduzeća, koja se u
velike bave industrijom drva. Medju tima je 12 velikih pila na paru, u kojih posluje
1485 osoba, a 41 poduzeće, koje se bavi proizvađjanjem dužica i drvenih podvaljaka
u velike, a kod toga posluje 3946 osoba. U cieloj Hrvatskoj zabavljeno je oko industrije
drva ukupno 14.978 osoba.


Uništenje vlage u sobi. Ako imaš vlažne sobe, a ti drži u sobi bršljan,
jer on ima to svojstvo, da upija vlagu. Ovu biljku treba upotrebljavati tim više, što
ona podnipošto nehudi zdravlju, dapaSe ona čisti zrak, pak je dobro, ako ju i noću
držimo u sobi.


Američko natjecanje (konkurencija) proti hrvatskoj drvenoj robi. Hrvatskoj
drvenoj robi našao se je veliki suparnik u kanadskoj drvenoj robi. Poznato je,
da su kanadski drvotržci već odavna poćeli dovažati drvenu robu u Francezku i Italiju,
a sad se glasa, da su zadnjeg tjedna đvie velike bečke pivovare naručile više stotina
bačava od američkog drveta, pošto da je ovakovo drvo jeftinije, nego hrvatsko od iste
vrstnoće. Jedino se tješiti možemo, što ovakovo natjecivanje sa američkom drvenom
robom neće baš mnogo škoditi prometu sa hrvatskom drvenom robom, jer se američka
drvena roba nesječe i neizradjuje u zimi, kao u nas, a osim toga je američka drvena
roba razpueana.


Za izradjivanje ovakove manjičave robe svakako se skuplje plaća, a to je baš
glavni uzrok, zašto njemački bačvari radje nabavljaju hrvatsku još posve neupriličenu
krupnu bačvarsku gradju za skuplji uovae. Stoga se netreba bojati, da će se moći
takova roba sa našom robom u prometu natjecati, prem ona ipak znatno upliva na
sađanje visoke ciene kao takodjer i na izvoz naše domaće robe.


Tako je mjeseca studenoga pr, god. iznašao uvoz drva za ogriev 57.195 mtr.
cent., liesa (evropskog) 23.080 met. cent., a neevropskog 2345 met. cent. Od te
količine liesa uvezeno je iz Amerik e 605 m. ct. Dužic a uvezeno je 13,906 m. ct.
a od toga 6485 mt. cnt. iz Amerike. Piljenica uvezeno je 13.458 mt. cent., a od
toga 61 mt. cent. iz Amerike. Od 1. siečnja do 1. prosinca iznašao je uvoz dužica


62.037 met. cent. u vrieđnost od 359.194 for., a izvezeno je u tom vremenu
1,545.723 metr. cent. u vriednosti od 11,717.495 for. (naprama godine 1893. sa
1,401.299 mt. cent. u vriednosti od 10,439.678 for.), a samo mjeseca studenoga godine
1894. u količini od 98.996 mt. cent.
Električno svjetlo u palici. Šumari i lovci dolaze često u nepriliku, tumarajuć
po šumi kod kakova posla, pa pogotovo onda, ako jih uhvati debeli mrak, jer
onda tumaraju po šumi bez svjetla kao muha bez glave. Pa još Bože pomozi, kad bi
imali pri ruci bar kakovu takovu svetiljku, koja bi mogla odolieti svakoj nepogodi
vremena: buri i kiši i sniežnoj vijavici.


Sad je kemičar i elektrotehničar E. Vohwinckel u Beču IV., AUeegasse 65 obreo
njeku palicu, koja može poslužiti za podštapanje i kao izvrstna svietiljka Ta palica
ima električno svjetlo od jakosti dvijuh svieća. Palica ima držak od parožaka i ođraznik
(reflektor) u jakosti svietla od 4 svieće. Dovoljno je, ako se palica ponješto
nagne ili naopak okrene, da proizvede svjetlost. Ako se palica osovno (upravce) drži,
onda se namah žareće svjetlo utrne.


Ovakovu palicu možemo upotrebiti upravo onako, kao što svaku palicu za šetnju.
Ako promotrimo svu njezinu vrstnoću, onda moramo nehotice priznati njezinu praktičnu
vrieđnost osobito za šumara i lovca. Sa takovom palicom možemo se izvrstno poslužiti
u šumi i po debelom mraku u svako doba noći i kod svake nepogode vremena bilo
po kiši ili na vjetru, a osobito biti će nam pravi vođić u tamnoj noći, ako želimo pohvatati
štetočinitelje, koji u tamnoj noći najvole sjeći drva ili ćemo ju rabiti za pregleđbu
lugara u noći, za lov na tetriebe, za pronalaz tragova nastrieljene zvjeradi i