DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 117 —


glasu u cielom svietu i da se osobito eieni njegova vrstnoća za željezničke pođvaljke
(švelere) dovoljno svjedoči ta okolnost, što ođpravna tvrđka Drag. F. Wolffa u Pretoriji
(u južnoj Africi) priobćuje, da za gradnju željeznica u južnoj Africi holandezkoindijski
đrvotržci uvažaju indijsk e hrastove pođvaljke pod imenom „slavonsk i
hrastov i podvaljci" , ali ta indijska roba u dobroti daleko zaostaje za originalnom
robom iz Slavonije."


Oklaštrenje breze (Betula alba). Dr. Frieđ. Hermann prioboio je u „Tharand.
Forstl. Jahrbuch", sv. 43 sliedeće opažanje : Kod breze nevalja jače grane iznad
1 cntm. promjera oklaštriti, pošto de odstrižak grane, ma da se i sa paklinom od kamena
ugljenja namaze, početi gnjiti još i onda, ako se grana baš i tik debla odreže.
Gnjiloča prodire sve do stržena debla (srca) čak i u onom slučaju, ako rane prerastu.
Stablovite (stasite, podsuknjaste, langschaftig) i bezgranate breze mogu se dakle samo
u sklopljenih porastlinah (sastojinah) ili poput krupnogorice u sklopljenih čestah uzgajati,
u kojih gusti sklop prepriečuje, da se nerazviju jake pokrajne grane, i nenadu
povoda stabalju, da si svoje grane s^mo pročisti.


O lovnoj zvjeradi predpotopnoj. Na koncu prošlog vieka od zvjeradi, čiji se
ostanci nalaze u kori zemaljskoj, nijedan ne obrada toliko pažnje, koliko izumrvši
mamut, koji je spadao u rod slonova. — Njegđa je bio ražširen po cieloj sjevernoj
polutki, kao što su danas jeleni i srne. — Dokaz je tomu množina nalazedih se kostiju,
zuba, pače i cielih tjelesa. Bronn je u svojoj „Lethoea geognostica" prema nalazkn
mamutovih kostiju ovu diobu prebivališta mamuta ustanovio: Rasprostirao se je
na zapadu Španjolske Apulije i Sicilije, na otoku Malti, oko Athene i Odesse (u Skandinaviji
nije živio toliko mamut, ali se je tamo nalazio njegov drug Rhinocerus tiehortinus)
; — od Kaukaza po cieloj Sibiriji, na Kamčatkoj i drugih ostrvih ledenoga
mora, po cielom sjeverozapadnom predbrježju Amerike, dolje nuz rieku Obi, Kentnki,
Misuri do južne Karoline, takodjer izmedju 40 i 70 stup. sjeverne širine zemaljske
kruglje. — Mnoga nahodižta kostiju, a osobito zubi, kljova, koji se sastoje iz osobite
njeke tvarevine, moralo je pobuditi sveobde zanimanje i pozornost. — Theoprast, djak
Aristotelov spominje, da ima i biela slonova kost, da iz zemlje ove kosti postaju.
Bokaz je u 14. vieku više cienio kosti ove vrsti, nego kosti predjašnjih životinja. —
Kosti ovih životinja, koje su u Lucernu g. 1577. nadjene, pobudiše obee zadivljenje,
a bijahu to kosti njeke druge životinje, ne mamuta. Sada je Platez Felix, profesor
liečničtva u Baziliji, počeo razmišljavati o tih kostijuh, te je došao do toga, da te
kosti zbilja nijesu od mamuta. Naprotiv Blumenbach je dokazao, da su od mamuta. —
Divno je izumjeće bilo, što su iznieli Aristoteles a Albertus Magnus, naime da sva
fosilja, kao što i sve okamenjene stvari postaju njekom stvarajudom silom „vis plasticae",
da ih dakle s&,ma zemlja stvara i prema tome da ti ostanci nijesu pripadali
nikakovom živudem organizmu. U 17. vieku stekao je ovaj izum mnogo privrženika,
a kada se je god. 1695. liepi kostur od mamuta u Burgtomj našao, držala je čitava
Ijekarska struka te kosti za mineral, a bibliotekar Tentzel kao za ures imao. Doktor
Karl bio je ponukan u specialnom spisu, da navede sve dokaze i kemički konstatovati
i dokazati, da ove kosti nijesu postale prirodnom igrom, niti da su postale pomoću


„vis plasticae". Leibnitz stvorio si je svojom fantaziom iz kostiju nadjenih u Quedlinburku
liepu jednorogu životinju, tako zvanu „unicornu fosile". Još prije njega držane
su te kosti, da su njekog jednorožca, čija existencija još nije dokazana. Tako su se
dugo mnogi učenjaci borili, jedni dokazujuć, da su to kosti mamuta, a drugi ne, dok
se napokon ipak ne ustanovi, da su zaista neke grdne životinje nazvane danas mamut.
Mamut je bio vrst slona, a hodemo li ga u kratko opisati, tada demo ga uzpoređit s
našim slonom. Medju živudimi slonovi razlikujemo Afričke i Azijske slonove. Blumenbach
je ustanovio medju jednim i drugim ovu razliku ; Kod prvoga je glava okrugla,