DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 113 —


Izvoz podvala ograničen je već odavna na najužje područje. Ciena je bila od
mjesta Eielte for. 1.95 do for. 2.-; od mjesta Pasave za 250 entm. duljine po
mark. 3.80, a za 270 cntm. dulj. od mjesta Oderberg mark. 3.75 sve od komada.


Subije , koje se traže ponajviše za Španjolsku, a tavolett e za Italiju, tržile
su se prošle godine baš živahno. Dobra roba plaćala seje sa 22—24 lire, a iztriebak
(škart) sa 16 —17 lira od 100 kom. na brodu u riečko j luci.


Rezana bukova roba plaća se na želj. postajah po kub. mt. od 62 do
66 novč. Za bukove podvale plaćalo se 70 — 95 novč. po komadu.


Ciena hrastovih popruga (friese) mienjala se je u proljeću svaki čas, a slabi
trgovčići prodavali su tu robu uz svaku cienu, dočim jaki trgovci nepopuštaše u cieni,
pa su poslie ovakovu robu skuplje tržili.


Uslied većeg izvedenja raznih gradjevina u Beču i Buđapešti tražile su se u z k e
popruge, dočim je ciena popruga z a izvo z mlitava bila.


Glavni izvoz ovakove robe za Njemačku priečila je živahna konkurencija njemačkih
proizvoditelja parketa kod prodaje gotov e robe ; nu u posliednje vrieme polučen
je sporazumak sa njemačkimi proizvoditelji parketa, pa se nadati može, da će se
i promet sa našim tvrdim drvom oporaviti.


Konačno bilježimo, da je pr. godine na pilah u Hrvatskoj i Slavoniji izradjeno
oko 70.000 do 75.000 m.´ raznog drva i to: hrastove rezane gradje u vrieđnosti oko
3I/2 milijuna for.; hrastov, trupaca 18—20.000 m.^ za Njemačku, a 8000 za Belgiju
i Prancezku u ukupnoj vrieđnosti od 800.000 for. ; jasenovine i pajasenovine 3000 m*
trupaca i 2000 m.^ rezane gradje i to prvi u vrieđnosti od 30.000 for,, a građja u
vrieđnosti od 50.000 for. i napokon njemačke bačvarske gradje izradjeno je 600.000
akova u vrieđnosti oko 75.000 for.


Vrieđno je spomenuti, da se veći dio drvne gromade dan danas izradjuje na
piljenu i rezanu robu, a ne u dužice, kako je to dojako bivalo. Sad se ponajviše
prave grede, gredice, podnice, pođmostnice i daske, a tešu se balvani i različita građja
za brodicu. Osim toga prave se u velike parketi, građja za željez. vagone, piljenice
za obloženje soba i za stolarstvo, a mnogo se drva izradjuje i u bačvarsku gradju. I
trupci prerezu se na dvoje, te se pod korom u velike izvažaju u Englezku pod
imenom Wainscot3.


Izvoz dužica iz Amerike (sjedinjene države). Dole navedene podatke priobćio
je f rancezko j vladi njezin konzul u Nouvelle-Orleanu izvješćem od 5. pros. 1894.


Pošto je izkazao količinu izvoza dužica iz ove luke, odnoseći se na Prancezku,
priobćuje isti konzul i pregled po količini dužica i mjesecih od 1. siečnja do 30. studenoga
prošle godine.


Iz sjedinjenih država izvezeno je:


u mjesecu siečnju 557.034 komada dužica


„ veljači 691.700 „ „


ožujku 24.200


travnju 217.216 „ „


„ svibnju 210.000 „


lipnju 880.380


„ srpnju 345.544 „ „


„ kolovozu 444.444 , „


„ rujnu 763.910


„ listopadu 255.544 „ „


„ studenom ... . 57.940 „ „


ukupno . . . 4,447.920 , „


8