DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 111 —


fišekom od 11"2 milimt. ili đvocjevka povijuša sa takovom jednom cievi za tan e i
sa jednom sa izrezanimi cievi za sačmu, a takovo oružje imalo bi se u pravilu rabiti
kod hajkanja na srne, pošto je naboj sa sačmom, imenito sa krupnim olovom iz
takove izrezane cievi za saSmu mnogo bolji i jači, nego iz posve glađke cievi. Kropatscliek-
Heising-ovo express-tane pravi doduše na ulazku malu, ali naprotiv kod izlazka
veću ranu, te se mogu iz ocjelnih cievi pucati i ovakova taneta sa ocjelnim
plaštem (Stahlmantel) bez da se tim jačina slabi i bez da se tane na svom putu
tako lako podveze (okrzne, odvrati), ma da se i u kosti upili, pošto jih smrvi ili
skroz probije.


Još povoljniji uspjesi strieljanja postizavaju se sa espressnim zievom (đulom,
grlom, kalibar) 450 i 500, englezki, što je jednako 11-6 i 12-7 milimt., nu za naše
odnošaje, a imenito za početnike u pucanju preporuča se samo kratki, 60 mm. dugački
express-fišek, pošto je trzanje (oduđar) neznatno osjetljivo i jer su ovakovi fišeci dostatni
za našu navadnu vrst zvjeradi i daljine. Ovo usavršeno novovjeko oružje za
tane prave u Borovlju (Ferlach) različiti puškari, kao što: A. Kawan, A. Antonić,
Ivan Schaschel, Jos. Kirchbaumer i t. d. ; nadalje Ivan Peterlongo u Inšpruku, Nikola
Szsiller i dr. u Beču vrlo jeftino prema cieni od različite kakvoće, te je i naručeno
oružje obično dobre vrsti.


Sve ove, a možda i druge bolje tvrdke dostavljale bi ovakove puške i uz obročno
odplačivanje, u koliko bi šumski i gospodarstveni uredi, lirv.-slav. šumar, družtvo
i obće družtvo za gojenje lova i ribarstva u stanju biti mogli, dati dobre informacije


o dotičnih naručiteljih.
Našoj zemlji manjka đvocjevka povijuša i pucanje sa tanetom. a šumaru i lovcu
vrstno oružje, dakle najugodnija zabava, pa da se toj oskudici doskoči, trebalo bi da
bude glede toga prvo i zajedničko nastojanje svili posjednika lova, svih lovaca, prijatelja
lova i strieljača. Neka dakle svaki u svom djelokrugu svoju učini. Od lovca
vam zdravlje! Z.


Uspjeh lova na vukove u lovištu šumarije klenačke kod Mitro


viee, kojemu je na 24., i 25. siečnja t. g. prisustvovala i Njegova Visost gospodin


nadvojvoda Leopold Salvator u družtvu sa preuzv. g. c. i kr. podmaršalom A. barunom


Beehtolsheimom, te barunom P. Nikolieem i grofom S. Erdodjem bio je uzprkos vrlo


hrdjavog vremena za lov veoma povoljan^ te je ubila kako Njeg. Visost gospodin nad


vojvoda, tako i presvietla gg. Nikolič i Erdodj svaki po jednoga vuka a uz to su


još i četiri lisice ubijene. Uspjeh se taj imade pako poglavito pripisati dobrom


aranžman lova po gg. šumarniku M. Prokic´u i na glasu lovcu nadporučniku J. Fchwarzu.


Njegova Visost gospođin nadvojvoda ubio je osim toga još i sa parobroda tri


patke, pri čemu se sbilo, da je jedan orao jednu tih ubijenih patka baS na oči lovaca


oteo i odneo. — Osim toga obdržan bje 26. siečnja još i lov na orlove, kojom je


prilikom Njegova Visost ubila baš prekrasnog orla.


Sa drvarskog tržišta.


Osvrt na prodju drvenine u godini 1894. U mjesecu svibnju i lipnju pr.


godine bila je prodja sa francezko m dužicom osobito živahna. Inozemni kupei


nudjaše for. 250—255 za "/gf, dužice ^^/i", ^/g" monte mjesto Sisak. Koncem go


dine, kad se je đočulo o srednjem urodu vina u Francezkoj, a ponješto i uslied prie


tečeg carinskog spora s ovom državom, nastale su slabe ciene ovoj robi, pa su takove


niske ciene još i do danas ostale. Obzirom na to, što je ugar. vlada velike novčane


glavnice uložila u prometne svrhe na Rieci, navrnuo je sav promet sa dužicami


prek o Rieke , dočim se je takova roba prije desetak godina izvažala preko Trsta.


Iz dolnjeg prispodobljanja možemo lako saznati, koliko je u razdobju od 10 go->.


dina više izvezeno dužica prek o Rieke , nego preko Trsta.