DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 109 —


neumornim svojim radom oko pošumljenja po jelotoču uništenih prostranih šumž. u
Sumavi i drugdje, zasnovao je još i mnogobrojna i ogromna biljevišta, odliud je i
manji posjed dobivao potrebite biljke rasadnice za svoje šumske ogoje.


Uslied bolesti hrbtenjače umirovljen god. 1893. nije pokojnik prestao djelovati
na polju šumarstva, nego kao uvaženi češk i pisac radio je neumorno i na stručnom
knjižtvu sve do svoje smrti. On je živo sudjelovao u svih sjednicah žeskog. družtva, a
pozvan je bio i kao odlični stručnjak u povjerenstvo, koje je imalo izraditi novi šumski
zakon. Pokojnik izdao je u posebnom izdanju svoju razpravu pod nadpisom : „Die
Organisation des fortl Versuchs\vesen mit besonderer Riicksichtnahme auf die forstwirthachaftlichen
Verhaltuisse und Bedurfuisse von Bohmen" na 4. temu 33 glavne
skupštine češkog šum. družtva u Rakonitzu.


Bila mu liepa uspomena medju šumarima!"


Zakoni i normativne naredbe.


Naredb a kr. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
i za pravosuđje, od 9. prosinc a 1894. valjana za one đielove zemlje, u kojih stoji
u krieposti oružni patent od 24. listopada 1852. o potrebi dobave oružnih
listova za lovce.


„Povodom nastalih dvojbah i upitah, da li osobe providjene lovnom kartom u
smislu zakonskog čl. XXIII. od god. 1883., glasedeg o porezu na puške i o porezu
na lov, moraju glede pušakah, kojim se žele u lovu poslužiti, jošte providjene biti i
oružnim listom prema propisu §. 17. c. patenta od 24. listopada 1852., obnalazi kr.
zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, sporazumno sa kr. vladnim odjelom za
pravosuđje, odrediti što sliedi:


Pošto je svrha oružnome patentu, da se zapreci zloporaba s oružjem, a jer je
vidimovanjem prijavah po političkih oblastih za polučenje lovnih kartah uz opreze spomenute
u §. 36. gore spomenutog zakonskog članka XXIII. od godine 1883. kao i
propisom §. 9. lovskog zakona od godine 1893, ta svrha obezbiedjena, to neima
opravdana razloga, da posjednici propisno izdanih lovnih kartah glede pušakah, koje
u lovu upotrebljuju, budu podjedno proviđjeni i oružnim listom, već se imadu takove
osobe analogno propisu §. 15. oružnog patenta smatrati ovlaštenim! nositi lovne puške
bez oružnoga lista."


8umarsl

Bierl „di e Blattjagd " mit besonderer Beriickaichtigung des Angstschreies".


Leilfaden zur Erlernung naturgetreiien Blattens nebst einen Anhang iiber Hasenschrei,


Habichtsruf, Vogelsehrei und Mauaeln. Zw. Aufl. Colhen. Ciena 93 novč.


Dombrowski. Eaoul Ritter v. „Da s Wildern , dessen verschiedene Arten und


wirksame Bekampfung". Cothen. Ciena 1 for. 86 novč.


MUcke ,der preussische Forst- und J ag d s c h u t zb e a m t e". 3. Aufl.


Neudaram. Ciena 1 for. 8 novč.


Oberlander „Die Dressur und Fiihrung des Gebrauchshundes"


Neuđamm. Ciena 2 for. 48 novč.


„V or s ehr i f t en filr die Verwaltung und Bewirthschaftung der Walđungen der


Gemeinden und ofFentlicheu Anstalten". Strassburg. Ciena 40 novč.


Bohmerle E. „Die Hauptlebensmomente des Haar- und Peder


w i 1 d e s, dann dessen Sohon- und Schusszeit in Oesterr.-Ungarn. Eiue jagdzoologische


Stuđie. Wien. Ciena 60 novč.