DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 80 —


Izpravak.


Pošto su se u članku »Primjetbe k članku: Praktična uporaba trigonome
trlje", koji je članak priobćen u „Šum. listu" za mjesec siečanj t, g.
uvukle njeke tiskarske pogrieške, izpravljamo ih sad naknakno.


Ove pogrieške jesu:
XT . 1K . ,r A/^l — cos 60" .„. . _,, 1/^1 — cos 30»


Na strani 15. namjesto sm 15 = y pišisml5"= y ^ ;


a namjesto luk od 30" u sliedećem redku piši svagdje luk od 15", i napokon
na istoj strani u obličku 2. namjesto cos 60" piši cos 30".


Na strani 4. u 3. redu odozdol kod sin 10´ piši 0 00238 mjesto 0.00228.


Na strani 8. u obličku II. mjesto (cos a cos j3 + sin a sin P) piši cos a cos ^ —


sina sinp, dakle proznak + izpusti i piši —; a obličak sin —= y — ^


a. A/ I—cos a
izpravi na sm ^ .
Na strani 9. u formuli 10. zadnji dio jednačbe izpravi na = ||/´2( 1 — cosa)


Na strani 11. u redku 7. odozdol piši nuz 2 sin a u isti redak ]/ 1 — sin^ a
dakle piši sin 2 a = 2 sin a ]/^ 1 — sin" a, jer se činbenici u 2. dijelu te jednačbe
nesmiju rastaviti.


Na strani 12. u redku 13. namjesto (cos a + i sin a)"^ = cos m a + i sin m a
= cos X i sin a piši (cos a -)- i sin ix) "* = cos m x -J- i sin m a = cos x -|- i sin x,


zatim na istoj strani u predzadnjem redu uraetni izmedju II j ter


, „ ,. jošte činbenik II I
1.2.3-^ \ m/
Na strani 14. u predzadnjem i predidućem redku piši (AD -f BD) :(AD —BD)
namjesto (AD + BD:AD — BD) i napokon izostavi tng u najdoljnjem redu iste


, -s- i 1 j n + k + m . , .. , n + k + m .


strane i pripiši tng kod , jer se tng nesmije od odijeliti.


2 a


Dopisnica uredničtva.


Primili smo rukopise od p. n. gg. Pr. A—ća, šumara iz Gline; I. Vr., kr.
žup. šum. nadzoru, u Gospidu i Sim. Pol. imov. obd. nadlugara u Mođrušu, pa se
učtivo zahvaljujemo i u budude preporučamo.


P. n. gosp. M. R—id, šumarnik u K. Veoma nas je obradovao Vaš list, na koji
ćemo odgovoriti, čim dospijemo. U ostalom radostuo očekujemo obedano. Iskreni Vam
pozdrav.
P. n. gosp. P—ž — nin, šum. upravitelj u Bosni. Oprostite, što Vam nijeamo
rukopis po želji već povratili; nu znajte, da se rukopisi n e vradaju . I to možemo
iznimno učiniti, ali na Vaš trošak. Zdravstvujte ! Uredničtvo.
Uredjuje odgovorni urednik Vatr. Kački, kr. zemalj. šumar, nadzornik — Tisak C. Albrechta