DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 79 —


S mjestima pod c) pako godišnja pripomoć od 400 for.
Kod vanjskog službovanja imadu namješteni pravo za računanja stegnutih dnevnica
prema naredbi visoke kr. zemaljske vlade broj 12219 od 14. rujna 1891.
Namještenje usliedjuje po ustanovah § 6, 7, 8, 9 zakona od 11. srpnja 1881.


o imovnih obćina.
Natjecatelji imadu svoje vlastoru6no pisane molbenice krstnim listom, naukovnimi
svjedočbami, svjedožbom o položenom šumarskom državnom izpitu, (natjecatelji
za mjesto pod b, c, eventualno, ako izpit položili nieau, očitovanjem, da će ga u
roku od godine dana položiti), nadalje lieSničkom svjedo5bom i svjedoobom nadležne
političke oblasti o ponašanju i t. d. obložene, i to u službi stojeći putem predpostav-
Ijene si, ostali putem nadležne političke oblasti do 20. veljače t. g. podpisanom uredu


predložiti.
Gospodarstveni ured imovne obdine križevačke.


U Belovaru 20. siečnja 1895.


Dražba hrastovih stabala i bukovine.


Dana 13. veljače 1895. obdržavati de se kod pođpisanog ureda dražba putem
pismenih ponuda na hrastova stabla, koja su pobilježena u sječini :


1. u području I. šumarije u Dubici sreza Dvojani 52 komada, procjenjena
na 2208 for. i
2. u području III. šumarije u Mečenčani, sreza Piškornjač 171 komad, procjenjena
na 1622 for., — zatim na bukovinu od više hiljada kubičnih metara uz premjerbu
sa izkličnom cienom od 1 for. 20 novč. po kubičnom metru sposobnog za
povoljnu gradju u srezu Šamarici i Marinojkosi I. i II.
Obdeniti uvjeti ove dražbe jesu:


1. Dražba de ta uzsliediti samo putem pismenih ponuda.
2. Samo na one jonude de se obzir uzeti, koje budu predane do 11 sati prije
podne dana dražbe kod pođpisanog ureda i koje budu obskrbljene sa žaobinom od
5"!^ izklične vrieđnosti pojedine gromade, na koju ponuda glasila bude, ter ponuda
veže nudioca čim ju preda.
3. Dražbatelji (nudioci) imadu u ponudi navesti, da su im uvjeti ove diažbe i
prodaje pođpuno poznati i da se na iste bezuvjetno obvezuju.
4. Ponude moraju biti valjano zapečačene i na omotu nositi napis: „Ponuda za
dražbu hrastova odnosno bukovine za dan 13. veljače 1895. odredjenu."
Pobližji uvjeti stoje svakomu na uvid za vrieme uredovnih satova kod pođpisanog
ureda i područne mu kotarske šumarije I. u Dubici i III. u Mečenčani.


Šumsko-gospodarstveni ured imovne obdine II. banske.


U Petrinji dne 10. siečnja 1895.


Obznana.


Slika kr. odsječnog savjetnika hrv.-slav. šumar, družtva velem. gosp. Ferde


Zikmundovskoga u veće m formatu od 33 cm širine i 43 cm. visine prikladna za


ures stanova i uredskih prostorija može se u posebnom izdanju dobiti franc o uz


cienu od 45 novč. po komadu, što se p. n. gg. članovom hrv.-slav. šumar, družtva


ostalim prijateljem šumarstva znanja radi priobduje.


Naručbe neka se uprave na đružtveno tajničtvo, a svota za sliku poštar, na


putnicom pošalje.


Uredničtvo.