DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 68 —


nirajuća stabla tom bolešću napadnuta. Ako pitamo konačno, zašto se ovaj glodavae
sa glodanjem u takovih kolosjecih bavi i zabavlja? onda ćemo reći, da je
prije svega posve izključen onaj nazor, da se glodavae po svoj prilici time
hrani. Poznato nam je, da zubi glodavaca brzo rastu, te ih mora dotična
životinja uviek u normalnom stanju t. j . u normalnoj duljini uzdržavati, a
to polučuje glodanjem tvrdih predmetah, te si time zube oštri.


Iz gore navedenog proizlazi, da nije samo Miosus avellanarius, nego da


su i svi ostali u šumi živući glodavci moralno prisiljeni kroz neprestano glo


danje svoje zube uzdržavati i oštriti.


To isto biva i kod običnih šumskih miševa. Mi ćemo opaziti kod istih


u godinah podpune žirovine goje se dakle sa glodanjem redi hrane tako tru


diti ne trebaju, da u ovzkovih godinah bivaju ozledjivanja glodanjem korienja


voća, nego u onik godinah, kada žir urodio nije. U tom dakle žeži uzrok, da


se oštečivanja po glodavcih i pojedinih godinah više opažaju, nego u drugih, te


i same činjenice u opisu Hartigovora nijesu ništa drugo, n ego onakovo ošteći


vanje, koje sam ja vidio i motrio


LIST^k-KI-


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije blagoizvolio je
imenovati šumar, vježbenika kod otočke imovne obdine Ferđu Brodskog a šumar,
pristavom, a abituriente kr. gespođar. šumar, učilišta u Križevcih Jerka pl. Ku k a-
V i n u-Vidovgradskog i Josipa Bionđic´ a privr. šumar, vježbenicima, svu trojicu kod
otočke imovne občine sa sustavnim! berivi. — Isto tako imenovan je šumar, vježbenik
Matija K o v a 6 i n a računarskim pristavom, a abiturient šumarstva Geđeon 0 g r i-
z o V i ć šumar, vježbenikom, oba u privremenom svojstvu sa sustavnim! berivi kod
križevačke imovne obćine.


Preuzv. gosp. kr. ug. ministar za poljodjelstvo u Bumpešti blagoizvolio je odpisom
od 8. siefinja t. g. broj 981 naimeaovati kr. upravlj. nađšumara August a
E u ž i č k u kr. centralnim nađšumarom II. raz. kod kr. šum. ravnateljstva ; kr. šumara
I. raz. Miladin a Strig u upravljajučim nađšumarom u Ravnojgori, te
kr. šumskoga kandidata Petr a Vuković a kr. šumarom u Ivanovomselu.


Promaknuti su nadalje centralni nadšumar II. raz. Iva n Adamek u I. raz.
kod kr, šumskoga ureda u Otočcu; Nestor Hantos i Emil Tvrdonij kr. šumari
II. raz. u Jasenku odnosno u Pužini u I. raz., kr. šumski vježbenici II. raz. pako
Rudolf Schuzster, Arpad Bogsch, Adolf Zvierina i Dragutin
B o 0 r u I. razred i to prva dvojica za kr. šumsko ravnateljstvo u Zagrebu, a potonji
za područje kr. šumskog ureda u Otočcu; napokon promaknut je šumsko računarski
protustavnik kod kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu N i k o 1 a Sablji ć
u prvi stupanj X. plaćevnog razreda.