DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 564 —


Feigl BI., Zagreb, 1894. Mikavić Joso, Novobrdo, 1894.
Gut-wald Vjekoslav, Odra, 1894. Minić Marko, Velika Grorica, 1894,
Hcelec Tomo, Obrež, 1894. Painić Ivan, Varažd. Toplice, 1889.


Josipović Pavao, Semeljce, 1893. Pavleček Ivan, Deprim, 1894.


Komljević Aćin^ Zrinj, 1893. Pavlin Ludvig, Lividraga, 1894o
Lipovac Blaž, Čabar, 1878. Radetić Antun, Čavle, 1890.
Lukić Mato, Semeljci, 1893. Radetić Josip, Čavle, 1892.


Majdak Joso, Petina, 1894. Rogić Martin, Sv. Juraj, 1884.
Malčić Vatroslav, Kutjevo, 1888. Rožić Alois, Kravarska, 1894.
Maletić Tošo, Grgetek, 1891. Tatalović D., Čabar, 1893.
Mološevac Antun, Levanjska Varoš, 1891. Uljčić Juraj, Kastva, 1889.


Matijević Stjepan, Novska, 1888. Veljkov Ivan, Sriem. Karlovci, 1889.
Medved Gjuro, Pokupsko, 1890-Zakarija Stjepan, Čavle, 1891.


Predbrojnici.


C. kr. namjestničtvo kraljevine Dalmacije, Zadar,
Brodska imovna obćina, Vinkovce.
Kr. gosp. i šumarsko učilište, Križevac.
Trgovačka Komora, Zagreb.
Zahvalnost.


Veoma žalimo, što je naš izvjestitelj, opisujuć tečaj glavne skupštine hrv.slav-
šumarskoga družtva u „Šum. listu" br. 10. i 11., propustio spomenuti
p- n. g. kot. upravitelja E. Šmita u onom dielu, u kojem se opisuje izlet učestnika
glavne skupštine u ubavu samoborsku okolicu, jer se ponajviše njemu zahvaliti
ima, da je izletnikom pripravljen sjajan doček.


Mi srao ovlašteni po predsjedničtvu hrv.-slav. šumarskoga družtva, da
se srdačno zahvalimo p. n. g. kot. upravitelju E. Šmitu na ime učestnika kod
tog izleta za njegov trud i mar, što no ga je tom prigodom imao, pa mu budi
hvala na Ijubeznoj prijaznosti, kojom je susretao svakog učestnika, te time omogućio,
da su izletnici mogli vidjeti sve znamenitosti krasne okolice samoborske,
te stručnu korist s ugodnom zabavom spojiti.


Srdačni živio! Uredničtvo.


Dopisnica uredničtva.


Liepo se zahvaljujemo p. n. gg. piscem , koji su nam do sad rukopise poslali.
Mi ćemo rukopise dati tiskati onim redom, kako smo ih primili. — Preporučamo
ee i u buduće.


P. n. g. M. R u K, Namojte se srditi, što nijesmo Vašu knjigu do sad mogli
oeieniti; jer znajte, da smo uredništvo „Š, 1." kasno primiH, a časopis morao je do
ustanovljenog roka gotov biti. U ostalom to se nije moglo učiniti pod nadpisom: Šumarsko
i gospodarsko knjižtvo", pod kojim je nadpisom Vaša knjiga oglašena, pošto
je to mjesto opredieljeno vise za jednostavnu publikaciju knjiga, koje netom izpod
tiska izlaze.
Mi ćemo o Vašoj knjizi što prije progovoriti na shodnom mjestu „
Molimo Vas, da se na nas u dokolici sjetiti, a to će nam vrlo laskati.


UredniĆtvo.


Za uredništvo odgovara Vatr. Kaćki, kr. zemalj. Šumarski nadzornik — Tisak O. Albrechta.