DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 520 —


hovoj mestru prilichno bibilo zizkavaju, nekoteri, koji ali za ribariu, ali driigach iađje,
ali chune derže ali svoje meline imaju, ter za m^iine, ladje, y chune dreva potrebuju,
nekoteri kotie 3gan7arszke derse. y sgucli raklu, ali sganiczu vnosinu drev trossiju,
ter ova vsza tak stimaju szebi morati, da niti za ova oglasziti pri Gozpode, ali
njihoveb oificireh necliejusze. Zato znano vszem chini sze, da ovakova y tak ijekotereli
szamo baszen niti med dervariju za ztanye, niti za ogeny rachunati sze more,
onda da G-ozpoda zemeljska zmed eveb vszeh nikaj nijednomu szvoma Podložniku za
nikaj dati dusna nisu, nego vszaki za ova, ako hocbe imati y necbe kasbtige gore
posztavlene terpeti, z-G-ozpodum ali nyibovemi Offtciri pogoditi sze, y z-gotovem novczem
platili mora. To veudar Gozpoda y Offycyn njibovi znali budu, da za ovakove
potrebocbe dreva tersecb obdersavali budu miloztivnu Kralyevszku naredbu vu
nachinu cbuvanya, y 03ivanya Loze, y Luge vre vu Litu 1769, 22 mesecza Grudna
van danu. Dano iz Velikoga Izpravischa dan 3. Maloga travna Leta 1.793 vu Zagrebu
dersanoga. Po Ivanu Nepomuczenu Babochayu Slavne Varmegyie Zagrebechke V-Notariushu
m. p.


Lectum et cum Notarial Impressa Espedittone Collatum :


per Danielem Far kas,
Cottus Zagrabiensis.


Opetovano umoljavaju se p. n. gg. članovi hrv.-slav. šumarskoga družtva,
koji do sad nijesu uplatili članarinu za god. 1894., da ju što prije poštarskom
uaputnicom priposlati izvole, pošto je po §. 7. družtvenih
pravila već odavna minuo rok, do kojega se članarina platiti ima.


Isto tako po posliednji put opominjaju se oni p. n. članovi, koji
nijesu svoj stari dug od prošlih godina uplatili, da to odma h učine, pošto će
se u protivnom slučaju pripošiljanje „Šum. Usta" bezuvjetno obustaviti, a dug
utjerati onim načinom, štono ga pripisuju družtvena pravila.


U Zagrebu, 23. listopada 1894.


Predsjedničtvo hrv-slav. šumarskoga družtva.


0 p a z k a.


Prva dva članka: „Njekoliko o našem višjem šum. državnom
izpitu" (s opazkom bivšeg odgovornog urednika), te „Šume i šumarstv
o u Srbiji " (nastavak) bili su već složeni pt) slagaru još pod bivšem
odgovornom uredniku, pa radi kratko g vremen a nijesam mogao na tih
člancih ništa u bitnosti mienjati (osim nješto malo u interpunkciji, gdje se je
to još učiniti moglo).


S toga sam oba članka s opazkom bivšeg odgovornog urednika ne promienjeno
ostavio onako, kako su napisani i već složeni biU.
Vatr. Račkio
Za uredničtvo odgovara Vatr. Bački, kr, zemalj. šumarski nadzornik — Tisak C. Albrechta