DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 513 govoj
obitelji svako dobroj. Na to se je nađsa^^´etmk Fiscali srda&uimi riečmi zahvalio,
te zamolio, da ga i uadalje sadrže u ugodnoj lispomenL


U nedjelju 18. ožujka sakupio se je oko 10 sati pred podue u sobi ravnateljstva
cieli učiteljski zbor i svi učecici šum. zavoda, da se oproste od Jjubljcuoga ravnatelja
i uiiitelja.


Ponajprije govorio je profesor Dr. SailaG, spomenuv, da je zavod tekar pod
upravom Fiscalijevoni stekao sveobće priznanje i da se je tekar od tog vremena digao
na onaj stupanj, na kojem stoji danas. Nadalje spomenuo je isti profesor velike zasluge
ravnatelja glede umnožavanja raznih sbirka i njegovo važno djelovanje u pitanju
državnih izpJta, te se zahvalio odIaze{5emu raznatelju na pođporab, kojimi je podupirao
učiteljski sbor, i komu je bio pravim prijateljem.


Nadsavjetnik Fiscali bio je tako ganut, da je samo u kratko odgovoriti mogao,
zahvaljujući se svim učiteljem na njihovoj podpori, a osobito onim, koji su sami njekad
kao njegovi učenici na zavodu boravili. Učiteljski sbor predao mu je na uspomenu
album sa slikami svih učitelja.


Poslie toga nputiše se svi prisutni u predavaonicu II. tečaje, gdje su na ime
sudrugova govorila dva slušatelja u njemačkom i Češkom jeziku, zahaaljujući se svome
ravnatelju, a tom prigodom predaše mu tableau sa slikami svih na zavodu nalazečih se
86 učenika, koji su poredani oko shka učitelja i ravnatelja.


Oprostna svečanost završila se je u crkvi, gdje je izpovjeduik prior P. A. Pavlik
čitao tihu misu.


Pošto je dosadanji ravnatelj zavoda i gumarski nadsavjetnik vitez Fiscali umirovljen
koncem ožujkn o. g, imenovan je Dragutin Czaslavsk/ ravnateljem zavoda i savjetnikom
Šumarskog družtva, te je svoju službu nastupio 15. listopada o. g,


Czaslavskj bio je do sada Sumarnik na kneževskom Colloredo-Mannsfeldovom imanju
u Zbirovu.
Vodjenje ravnateljskih posala do tog vremena povjerilo je ravnateljstvo Česko-šumarsko´školskog
družtva ravnateljskom zamjeniku Dr. Vilimu Sallaču.


Glavna uprava Wald8teinovog šumskog posjeda povjerena je dosadaojem gumarniku
istog posjeda Hermanu Dittrichu u Stiahlau sa istodobnim promaknućem i premještenjem
u Bjeluvodu.


Sitnice.


Uništenje oraorikovog prelca. Od sijaset raznih preparata, koji se rabe na
zator ovoga prelca, pokazala se je najboljom kalijeva sol od ortho-dinikro-kreosola.


— Vodena raztopina ove soli ubija prelčeve gusjenice, a osim toga je vrlo jeftina,
te ne škodi §um. drveču. — Mnogimi pokusi došlo se je do sliedeoeg resultata: Raztopina
u omjeru od 1 : 30, 1 : 50, 1 : 100 i 1 : 300 ubija poŠkropljene gusjenice u
12, najdulje u 24 sata. I raztopina u omjeru od 1 : 400 i od 1 : 500 ubija u najviše
slučajeva sve gusjenice, a raztopina od 1 : 1000 uništila je u 24 sata jos uviek
% gusjenica. — Najbolja je raztopina u omjeru od 1 : 300 i 1 : 500. — Što se tiče
neškodljivosti ovoga sredstva po drvede samo, učinjeni su pokusi na smrekovom, borovom,
jelovom, hrastovom, bukovom i javorovom listu i t. d., a na tom lišču, poškropljenom
sa raztopinom u omjeru od 1 : 300, nije se je pokazao nikakav trag, da mu
je škodilo. Ovi pokusi izvadjali su se na starijem i tvrdjem iiscu u mjesecu srpnju i
kolovozu, — Isti pokusi izvadjali su se i na mladih dvie godina starih smrekovih
biljkah, kojim poškropljena raztopina u omjeru od 1 : 500 nije bas ništa naškodila
niti poslie više tjedana. — Što se tiče djelovanja one raztopine na ljude i gumsku
zvjerad, zna se doduše, da je subatancija ove raztopine otrovna, nu pogibelj otrovanja
izčezava, jer se rabi samo razriedjeua raztopina i jer sigurno ueće pasti nikomu an